Pages

Mar 13, 2010

ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ


ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ သိဒၶတၳ ေဂါတမလို႔ အမည္ေတာ္ရတဲ့ ဗုဒၶရဲ႕ ဘဝႏွင့္ သင္ၾကားျပသမႈ (ေဒသနာေတာ္)မွ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘီစီ ငါးရာစုမွာ အိႏၵိယေျမာက္ပို္င္း (အခုေခတ္ နီေပါ) ၌ မင္းမ်ိဳး မင္းႏြယ္ တြင္ ေမြးဖြားေတာ္မူၿပီး၊ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ တစ္ဦး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားရသျဖင့္ ဥစၥာဓန ၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝ၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ သူ႔ကို ျပဳစု ေစာက္ေရွာက္ လူလားေျမာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ သို႔တေစ ေလာကီ ခ်မ္းသာဟူသည္ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ျဖစ္မႈႏွင့္ အားရေက်နပ္မႈကို လုံေလာက္သည့္ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္သည္ကို မၾကာမီ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။ လူသားတုိ႔ ခံစာရႏိုင္သည့္ ဒုကၡ၏ ေစ့ေဆာ္ တုိက္တြန္းျခင္း ခံရသည္ ျဖစ္၍ သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးတြင္ နန္းေတာ္က သူ႔ဘဝကို စြန္႔လြတ္ ထားခဲ့ၿပီး လူသားတို႔ အတြက္ ခ်မ္းသာသုခ၏ ေသာ့ခ်က္ကို စတင္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ၊ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ သက္ေတာ္ သုံးဆယ့္ ငါးတြင္ အေႏွာင္အဖြဲ႔အားလုံး ဆင္းရဲ အားလုံးမွ လုံးဝလြတ္ေျမာက္ရာသို႔ သြားရာလမ္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဤလမ္းကို ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ သူ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ၏ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္သည့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ လူ နတ္ဦးခုိက္ ပူေဇာ္ထိုက္သည့္ ဗုဒၶဟု သိလာၾကသည္။ သူ၏ က်န္ရွိေနသည့္ ေလးဆယ့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလကို အိႏၵိယ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခြင္လုံုးကို တရားဓမၼ ေဟာျပေတာ္မူရင္း၊ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထား သည့္ သစၥာ တရား၊ အျမတ္ဆုံး အျမင့္ဆုံး ခ်မ္းသာ ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္သို႔ သြားရာလမ္းကို ေဟာေဖာ္ ညြန္ျပေတာ္မူရင္း လွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သူပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္ မူၿပီးေနာက္ သူ႕ေဒသနာမ်ားကို ဆက္လက္ေဟာၾကား က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကရန္ သံဃာဟု ေခၚသည့္ ဘိကၡဳႏွင့္ ဘိကၡဳနီ အဖြဲ႔အစည္း ကိုလည္း တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္တြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ သူ႔ကို ၾကည္ညိုျမတ္ႏိုးၾကသည့္ တပည့္ အေပါင္း ျခံရံလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


ေနာင္ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္သည္ အာရွ တိုက္ၾကီးတခြင္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ အာရွယဉ္ေက်းမႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား၊ ဉာဏ္ ပညာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ အႏုပညာရသ ခံစားမႈဆိုင္ရာ အၾကီးက်ယ္ဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈ၏ ရင္းျမစ္ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ရာစုႏွစ္ ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးခု ကုန္လြန္လာသည့္တိုင္ ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာ ကား စတင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့စဉ္ကႏွင့္မျခား ယေန႕႔အထိလဲ အလြန္တရာမွ ဆီေလွ်ာ္ သင့္အပ္ ေကာင္းျမတ္ေနေသးသည္သာ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ လက္ေတြ႕က်က်ႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ထိုတရားေတာ္သည္ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုက္တက္မႈသို႔ သြားရာ တယူသန္ တရားေသ မဟုတ္သည့္လမ္းကို ေပးအပ္ပါသည္။ ယင္းစိတ္ဓာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ကုိယ္က်င့္တရား ခုိင္မာမႈ၊ စိတ္ႏွလုံး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ လူ႔အေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ သစၥာ တရားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း သိျမင္မႈတို႔ကို အေလး အနက္ထားသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ကမၻာ့ အေရွ႕ျခမ္း အေနာက္ျခမ္းႏွစ္ခုလုံးတြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ တိုးပြားေနေအာင္ ဆြဲေဆာင္ သည့္ အေၾကာင္း တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

မွတ္ခ်က္: http://bodhimonastery.net/bm/about-buddhism.html မွ About Buddhism ကို ဘာသာျပန္သည္။

ဘုန္းဉာဏ္
Sembawang, Singapore
၁၃၊၀၃၊၁၀။

Mar 12, 2010

Free Will (ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္)

ေရွ႕ (ေဆာင္းပါးမ်ား)မွာ ေဖာ္ျပၿပီးသလိုပါပဲ၊ ကံဆိုတာ ကံစီမံရာအတိုင္းပါပဲဆိုတဲ့ ကံၾကမၼာယုံမႈမ်ိဴးလည္း မဟုတ္သလို ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ မရတဲ့ ကံတရား လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးခဲ့တာေတြအားလုံးကို အခ်ိဳးအစားက်က် ကြက္တိ ရိတ္သိမ္းရမွာ ေသခ်ာေနတာမ်ိဳးၾကီးလည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ လူေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကံေတြဟာ ေယဘုယ်ေျပာရရင္ေတာ့ လုံးဝ ေျပာင္းလဲလို႔ မရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ကံ အနည္းငယ္ကသာ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲလို႔ မရတာပါ။ ဥပမာဆိုရရင္ေတာ့ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ကို ပစ္လုိက္ရင္ က်ည္ဆံကို ျပန္ေခၚယူလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါမွ မဟုတ္ ပစ္မွတ္မွ ေဘးကိုလွြဲပစ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ခဲ သို႔မဟုတ္ သံလုံးအစား ေခ်ာမြတ္ေနတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဘိလိယက္ခုံ ေပၚက က်ဴတံနဲ႔ထုိး လိုက္လို႔ ေရြ႕ေနတဲ့ ဆင္စြယ္ေရာင္ ေဘာလုံးေလးသာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ အဲဒီ ေဘာလုံးေနာက္ကို သို႔မဟုတ္ အဲဒီ ေဘာလုံးကိုပစ္လို႔ရတယ္။ အျခားေဘာလုံးလဲ အလားတူပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလို႔ ရပါတယ္။ ဒါတြင္မကေသးဘူး၊ အရမ္းလွ်င္ၿပီး၊ အရမ္းၾကီး တြန္းထိုးပစ္လိုက္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုလ်င္ ဘီးလိယက္ခုံရဲ႕ တျခား ဘက္ကိုေတာင္မွ လွည့္ယူလို႔ ရေသးတယ္။ အဲဒီ ေဘာလုံးကိုမွီၿပီး လမ္းေၾကာမွာ သြားဆုံၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္းက်ေအာင္ေတာင္ ထိုးပစ္လို႔ ရတယ္။ က်ဴတံပါတဲ့ မိမိရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းကံေတြႏွင့္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံလို႔ ရတယ္၊ အေျခအေနတြက မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ရင္ မိမိရဲ႕ အေစာပိုင္းက လုပ္ထားတဲ့ကံကို ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ေတာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ေယဘုယ် ဘဝေရစီးေၾကာင္းမွာ ကံတရားရဲ႕ လည္ပတ္ပုံဟာ အမ်ားၾကီးကို တူလွပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေနာက္ေန႔ကံ ႏွင့္ အရင္ေန႔က ကံရဲ႕ အက်ိဳးကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံလို႔ ရတယ္။ ဒီလိုသာ မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေလ မိမိကံေတြကေန ထာဝရ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဟာ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။ ဆုံးခန္းတိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ မိမိကိုယ္ကို ဆက္လက္ျဖစ္ေစတဲ့ စြမ္းအင္ကို ထာဝရျဖစ္ေစရာ ေရာက္ေတာ့ မွာေပါ့။

ဒါေၾကာင့္မို႔ လူမွာ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာထိေတာ့ ရွိပါတယ္။ မိမိဘဝကို ပုံေဖာ္ဖို႔ ဒါမွမ ဟုတ္ မိမိကံေတြကို ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အားလုံနီးပါး ရွိပါတယ္။ အရက္စက္ဆုံးလူ တစ္ဦးဟာေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ၾကိဳက္ ဆႏၵ၊ လုံ႔လဝီရိယေတြႏွင့္ အမြန္ျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အေကာင္းအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆိုးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ ေလာကၾကီးမွာ လူသားကိုယ္တုိင္ အပါအဝင္ အရာရာတုိင္းဟာ အေျခအေနေတြေပၚမွာ တည္မွီေနတယ္။ အေျခအေန မေပးလုိ႔ကေတာ့ ဘာဆိုဘာမွ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိမလာႏိုင္ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူမွာ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရွိပါတယ္၊ လုံးဝ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီး ႏိုင္စြမ္းၾကီး ေတာ့လဲ မရွိဘူးေပါ့။ ဗုဒၶဒႆနအရဆိုရင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အရာရာတိုင္းသည္ နိယာမတရား ေတြႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာေတြ(conditions)အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာၾကတာပဲ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဖရိုဖရဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္မႈေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္မႈေတြ မင္းမူေနေတာ့မေပါ့။ သို႔ေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳးၾကီးက မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ျဖစ္ဦး မယ္ဆိုရင္လဲ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာကရွာေဖြေတြ႕ရွိထားတဲ့ သဘာဝနိယာမတရားေတြအားလုံးဟာ အစြမ္းမဲ့ (အလကား) ျဖစ္ သြားရပါလိမ့္မယ္။


လူရဲ႕ အေရးၾကီးျပီး အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ကံရဲ႕သေဘာသဘာဝဟာ နာမ္ပိုင္း (စိတ္ပိုင္း) ဆိုင္ရာပဲ။ အေတြးတစ္ခုဟာ မိမိရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ခဏခဏ ျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့အခါ အဲဒီအေတြးကို မၾကာခဏ ေတြးခ်င္တဲ့ စိတ္ညြတ္မႈေလးေတာ့ အေသအခ်ာ ရွိေန ပါတယ္။အျပဳအမူတစ္ခုကို ခဏခဏလုပ္တဲ့အခါ အဲဒီအျပဳအမူကို ထပ္ထပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ညြတ္မႈစရုိက္ တစ္ခုေတာ့ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပဳအမူတုိင္းဟာ အလားတူ အျပဳ အမူကို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေစေလ့ ရွိၿပီး အတုန္႔အလွည့္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေကာင္းတာကိုေတြး၊ ေကာင္း တာကို ေျပာၿပီး ေကာင္းတာကို လုပ္တယ္ဆိုရင္ သူ႕အေပၚ က်ေရာက္မဲ့ အက်ိဳးက သူ႕မွာရွိေနတဲ့ ေကာင္းျမတ္မွဳကိုစိတ္ညြတ္မႈ တိုးေစၿပီး ပိုမိုေကာင္းျမတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈ ကို လုပ္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ မေကာင္းမွဳမွာ စိတ္ညြတ္မႈေတြကို အားေကာင္းေစပါၿပီ။ ပိုဆိုးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစပါၿပီ။ ပိုဆိုးသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ အခါ ေနာင္မွာ လူဆိုးအေဖၚဆီကို ဦးတည္ေတာ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ အတူရွိေနျခင္းရဲ႕ မ်ားျပားလွစြာေသာ စိတ္မခ်မ္းသာမႈေတြ က်ေရာက္ေတာ့တာပဲ။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ စာရိတၱေကာင္းျမတ္သူတစ္ေယာက္၊ ဆိုလိုတာက ေတာ့ အျမဲတမ္း ပိုပိုေကာင္းလာေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ သဘာဝအေလ်ာက္ကို လူေကာင္းေတြႏွင့္ မိတ္ျဖစ္ဖို႔ စိတ္ညြတ္မယ္။ ခ်မ္းသာသုခေတြ၊ ႏွစ္သိမ့္စရာေတြြႏွင့္ လူ႕ဘဝရဲ႕ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းလွတဲ့ စိတ္တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ရာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မႈေတြကို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ဒီစိတ္တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မႈဆိုတာဟာ အဲဒီလိုမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းက ေဖာ္ေဆာင္ေပးတတ္တဲ့ အရာေပါ့။


ယဉ္ေက်းၿပီးသူ၏ ကိစၥတြင္မူ ပိုမိုၾကီးေလးေသာ မေကာင္းမႈကိုပင္ ေသးငယ္ေအာင္လုပ္လို႔ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မယဉ္ေက်းသူ၏ ေသးငယ္ေသာမေကာင္းမွဳသည္ အခြင့္သာလွ်င္သာသလို အေျခအေနအရ ပိုမိုၾကီးေသာ မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

“ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း မပြားမ်ား (မေလ့က်င့္)၊ သီလကိုလည္း မပြားမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြားမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြားမ်ား၊ ဂုဏ္ (ေကာင္းျမတ္မွဳ) နည္း၏။ သီလနည္း၏၊ မေကာင္းမႈအနည္းငယ္၏ အက်ိဳးျဖင့္ ဆင္းရဲစြာေနရ၏။ ဤသို႔ေသာသူသည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ သူ႕ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္ ယူ၏။“
“ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ ကာယဘာဝနာကိုလည္း ပြားမ်ား၏ (ေလ့က်င့္၏)၊ သီလကိုလည္း ပြားမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြားမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြားမ်ား၏၊ ဂုဏ္ (ေကာင္းျမတ္မႈ) မ်ား၏၊ ၾကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္၏။ အကန္႔အသတ္မရွိ ေနရ၏။ ဤသို႔ေသာသူသည္ ျပဳအပ္ေသာ အလားတူေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဤဘဝမွာပင္ ခံစားရ၏၊ ေသၿပီးေနာက္၌ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ပင္ မထင္ေတာ့၊ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးကား အဘယ္မွာ ထင္ပါေတာ့မည္နည္း။“
“ထိုအရာသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပ၏။ အို ရဟန္းတို႔ လူတစ္ေယာက္သည္ ဆားခဲတစ္ခဲကို ေရခြက္ေသးေသးေလး၌ ထည့္သည္ ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ အို ရဟန္းတို႔ သင္တို႔ မည္သို႔ထင္ၾကကုန္သနည္း။ ယခု ဤခြက္ထဲတြင္ရွိေသာ အနည္းငယ္ေသာေရသည္ ငန္လာၿပီး မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ရာပါသေလာ။“ “မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား။“ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရပါသနည္း။ “အရွင္ဘုရား ခြက္ထဲတြင္ ေရအနည္းငယ္သာရွိရကား ဤဆားခဲမွ်ျဖင့္ ငန္လွၿပီး မေသာက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္းပါဘုရား။“
“အို ရဟန္းတို႔ လူတစ္ေယာက္သည္ ဆားခဲတစ္ခဲကို ဂဂၤါျမစ္၌ ထည့္သည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ အို ရဟန္းတို႔ သင္တို႔ မည္သို႔ထင္ ၾကကုန္သနည္း။ ယခုအခါ ဂဂၤါျဖစ္ေရသည္ ဤဆားခဲမွ်ျဖင့္ ငန္လာၿပီး မေသာက္ႏိုင္ေသာ ဆားငန္ေရ ျဖစ္ရာပါသေလာ။“
“အမွန္စင္စစ္ မျဖစ္ေၾကာင္းပါ အရွင္ဘုရား။“ “အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္ရသနည္း။“ “အရွင္ဘုရား ဂဂၤါျမစ္ေရထုသည္ မ်ားေသာ ေၾကာင့္ ငန္လွၿပီး မေသာက္ႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္ရေၾကာင္းပါဘုရား။“
“အို ရဟန္းတို႔ ဤနည္းတူသာလွ်င္ မေကာင္းမွဳ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုအနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမွဳသည္ ငရဲသို႔ ေဆာင္ယူသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။ အို ရဟန္းတို႔ အလားတူ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမွဳကို ျပဳ လုပ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ခံစာရ၏။ ေသၿပီးေနာက္၌ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းက်ိဳးသည္ပင္ မထင္ရွား။ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးကား အဘယ္မွာ ထင္ရွားပါမည္နည္း။ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။“

“အို ရဟန္းတို႔ အသျပာဝက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္အသျပာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။ အို ရဟန္းတို႔ တဖန္ အသျပာဝက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္အသျပာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္ သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။“

“အို ရဟန္းတို႔ အဘယ္သူသည္ အသျပာဝက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္အသျပာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ရာ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသနည္း။ အို ရဟန္းတို႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ဆင္းရဲတိုင္း၊ ခ်ိဳ႕တဲ့တုိင္၊ ႏြမ္းပါး တိုင္း အသျပာဝက္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္အသျပာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရေပ၏။“

“အို ရဟန္းတို႔ အဘယ္သူသည္ အသျပာဝက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္အသျပာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ မခံရသနည္း။ အို ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာေသာ၊ ၾကြယ္ဝေသာ၊ မ်ားေသာအသုံးအေဆာင္ရွိ ေသာသူသည္ အသျပာဝက္ျဖင့္၊ တစ္အသျပာျဖင့္၊ အသျပာတစ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မခံရေပ။“

“အို ရဟန္းတို႔ ဤနည္းတူသာလွ်င္ မေကာင္းမႈ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုအနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမွဳသည္ ငရဲသို႔ ေဆာင္ယူသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။ အို ရဟန္းတို႔ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းမွဳကို ျပဳလုပ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ခံစာရ၏။ ေသၿပီးေနာက္၌ အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းက်ိဳးသည္ပင္ မထင္ရွား။ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးကား အဘယ္မွာ ထင္ရွားပါမည္နည္း။ ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး၏ အျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္ေပ၏။“

(အဂၤုတၱရနိကာယ၊ အတြဲ ၁၊ စာ ၂၄၉)

ဆရာေတာ္ ဦးေသ႒ိလ၏ “Essential Themes of Buddhist Lectures“ မွ Free Will ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အဂၤုတၱရနိကာယ၊ တိကနိပါတ၊ ၅ ေလာဏက- ပလႅဝဂ္၊ ၉ ေလာဏက ပလႅသုတ္ေတာ္ကို အဂၤလိပ္လုိ ဘာသာျပန္ကာ ထည့္သြင္းကိုးကား ထားသည္။ ဤေနရာ၌ ပါဠိေတာ္ကို ဘာသာျပန္ရာတြင္ ဆရာေတာ္သည္ တုိက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ျခင္းထက္ ခ်ံဳၿပီးဘာသာျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဘာသာျပန္သူ)

Mar 8, 2010

ကံအမ်ိဳးမ်ိဳး


အက်ိဳးေပးရာကာလအရ ကံကို ေလးမ်ိဳးခြဲထားသည္။ (၎တို႔မွာ - ) ယခုဘဝမွာပင္ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ကံ (Kamma that ripens in the same lifetime)။ ေနာင္ဘဝတြင္ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ကံ (Kamma that ripens in the next life) ႏွင့္၊ ဘဝအဆက္ဆက္ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ကံ (Kamma that ripens in successive births) တို႔ျဖစ္သည္။ ဤကံသုံးမ်ိဳးတို႔သည္ အေစ့မွ အေညွာက္ထြက္သကဲ့သို႔ အက်ိဳးေပးရန္ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေစ့ကေလး အေညွာက္ေပါက္ဖို႔ရာ ေျမဆီလႊာ၊ မိုးစသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ သည္။ အလားတူပင္ ကံ အက်ိဳးေပးရန္ အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အကူျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအေထာက္ အပံ့မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ဤကဲ့သို႔ေသာ အကူအေထာက္အပံ့ အေၾကာင္းမ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ ကံက မည္သည့္ အက်ိဳးမွ် မေပးသည္လည္း ရွိတတ္ပါေသးသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးမေပးသည့္ကံကို (၄) “အေဟာသိကံ” “အက်ိဳးမေပးသည့္ကံ” ဟု ေခၚပါသည္။

ကိစၥ အလုပ္လုပ္ပုံအားျဖင့္ ကံကို (နည္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္) ေလးမ်ိဳးခြဲျပျပန္သည္။ ကံေလးမ်ိဳးသည္ -

၁။ ဇနကကံ (Regenerative Kamma) - ပဋိသေႏၶက်ိဳး (ဘဝအစ)ကို ျဖစ္ေစတတ္ ေပးတတ္ေသာကံ၊
၂။ ဥပတၳမၻကကံ (Supportive Kamma) - ရွိၿပီးသာကံ၏အက်ိဳေပးမႈ (ဇနကကံႏွင့္ ၎၏ အက်ိဳးေပးမႈ)ကို ေထာက္ပံံ့ ကူညီမႈေပးတတ္၊ တည္တံ့ေစတတ္ေသာကံ၊
၃။ ဥပပီဠကကံ (Counteractive Kamma) - ျပန္လည္အက်ိဳးေပးတတ္ေသာကံ၏ အက်ိဳးေပးမႈကို အက်ိဳးေပး ခြင့္ မရေအာင္ ဖိႏွိပ္တတ္ ခ်ယ္လွယ္တတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ (အက်ိဳးေပးမသန္ေအာင္) ျပဳျပင္တတ္ေသာကံ၊
၄။ ဥပဃာတကကံ (Destructive Kamma) - ရွိၿပီး (အက်ိဳးေပးၿပီး)ကံ၏ စြမ္းအင္သတၱိမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး မိမိ ကိုယ္တိုင္၏ အက်ိဳးေပးမႈမ်ားျဖင့္ အစားထိုး အကိ်ဳးေပးတတ္ေသာကံ။

(ပဋိသေႏၶ) အက်ိဳးေပးဖို႔ရာ ဦးစားေပးမွႈ (အလွည့္အၾကိမ္) အရ ေနာက္ထပ္ ကံအမ်ိဳးအစား ခြဲထားမႈ ရွိျပန္ေသးသည္။ (၎တို႔မွာ - )

၁။ ဂရုကကံ (Serious or Weighty Kamma) - ယခုဘဝ သို႔မဟုတ္ ေနာင္(ဒုတိယ) ဘဝတြင္ အက်ိဳးေပးသည့္ကံ။ ဤကံ၏ ေကာင္းျမတ္ေသာဖက္မွ ၾကည့္ေသာ္ (မဟဂၢဳတ္ စ်ာန္တရားသည္ ဂရုကကံ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စ်ာန္မဟုတ္ ေသာ ကုသိုလ္ကံမ်ားထက္ အကိ်ဳးေပးျမန္လွေသာေၾကာင့္ပင္။ အဆိုးဖက္တြင္မူ အာနႏၱရိယကံ (ဒုတိယဘဝတြင္ အက်ိဳးေပး ေလ့ရွိေသာကံ) ငါးမ်ိဳးသည္ ကရုကကံ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ အမိ သတ္ျခင္း၊ အဖသတ္ျခင္း၊ ရဟႏၱာကိုသတ္ျခင္း၊ ဘုရား ရွင္ကို ေသြးထြက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ သံဃာ အခ်င္းခ်င္း ကြဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။


အာသႏၷကံ (Death-proximate Kamma) ဆိုသည္မွာ ေသခါနီးအခ်ိန္၌ ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေသာ ကံျဖစ္သည္။ စိတ္ျဖင့္ျပဳသည္ဟူသည္ မိမိ၏ ေရွးကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းေသာအလုပ္ မေကာင္းေသာအလုပ္ (ေကာင္းကံ၊ မေကာင္းကံ)မ်ားကို ေတြးမိ သတိယမိျခင္း၊ ေကာင္း မေကာင္းေသာ အေတြး၊ စိတ္မ်ားရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိမိ၌ ဂရုကကံ မရွိခဲ့ေသာ္ ဤအာသႏၷကံသည္ပင္ ပဋိသေႏၶက်ိဳးကို ေပးပါသည္။


အာစိဏၰကံ(Habitual Kamma) ဆိုတာ မိမိ အျမဲမျပတ္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကံကို ေခၚတာပါ။ အာသႏၷကံ မရွိရင္ေတာ့ ဒီကံကပဲ အကိ်ဳးဝင္ေပးၿပီး ေနာက္ဘဝကို ဖန္တီးေပးေတာ့တာပဲ။


ကဋတၱာကံ (Reserved Kamma) ဆိုတာ ဦးစားေပး အက်ိဳးေပးမႈကံေတြထဲမွာ ေနာက္ဆုံးကံပါ။ မည္သည့္ သတၱဝါကမွ် ဒီကံကို ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။ အက်ိဳးေပးဖို႔ အာစိဏၰကံမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီကံက ပဋိသေႏၷက်ိဳးကို (ေနာက္ဘဝကို) ျဖစ္ေစေတာ့ ေပးေတာ့တာပါပဲ။

(ေရွးေရွးဘဝတို႔၌ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ ေစတနာႏွင့္ ယခုဘဝတြင္ ဂရုက အာသႏၷ အာစိဏၰအေျခအေနသို႔ မေရာက္ တတ္ဘဲ အမွတ္တမဲ့ သာမန္မွ် ျပဳအပ္ေသာကံမ်ားကို “ကဋတၱာကံ“လို႔ေခၚေၾကာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိဝံသရဲ႕ “သၿဂႋဳဟ္ ဘာသာဋီကာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၃၊ နယူးဘားမားေအာ့(ဖ္)ဆက္ ပိဋကပုံႏွိပ္တိုက္၊ ဧကာဒသမအၾကိမ္” မွာ ရွင္းျပထားပါတယ္လို႔ ဘာသာျပန္သူက ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္)။

အက်ိဳးေပးတဲ့ေနရာကိုလိုက္ၿပီး ေနာက္တမ်ိဳးတစား ခြဲျခားထားျပန္ေသးတယ္။ အဲဒီကံတို႔ရဲ႕အမည္ေတြကေတာ့ -
၁။ အပါယ္ဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ အကုသိုလ္ကံ၊
၂။ ကာမသုဂတိဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊
၃။ ရူပဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊
၄။ အရူပဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ကံ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အကုသိုလ္ကံတုိ႔သည္ ေလာဘ၊ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ အကုသိုလ္ကံ ဆယ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ - အသက္သတ္ျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ မျမတ္ေသာကာမသြားလာျခင္း၊ (ဤသုံးမ်ိဳးသည္ ကာယကံ မည္ပါသည္။)၊ လိမ္ညာျခင္း၊ ဂုံးတိုက္ျခင္း (ေသြးခဲြ ရန္တိုက္ျခင္း)၊ နာခံခက္သည့္ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊ အႏွစ္ကင္းမဲ့ ေပါ့ပ်က္ပ်က္စကားမ်ိဳးကို ေျပာျခင္း။ (ဤေလးမ်ိဳးသည္ ဝစီကံေၾကာင့္ ျဖစ္၏။)၊ သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကို လိုခ်င္ရခ်င္မွႈ(အဘိဇၩာ)၊ သူတစ္ပါးကို ေသေက် ပ်က္စီးေစလုိသည့္ ေဒါသၾကမ္း (ဗ်ာပါဒ)ႏွင့္ အျမင္မွား အယူအဆမွား (မိစၦာဒိ႒ိ) (ဤသုံးမ်ိဳး သည္ မေနာကံ)တို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။


ဤဆယ္မ်ိဳးတြင္ - သတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တိရစၦာန္မ်ိဳးစုံ အပါအဝင္ သက္ရွိသတၱဝါကို သတ္ျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။ အဂၤါငါးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စုံမွ ဒီကံေျမာက္ (သတ္မႈေျမာက္)တာပါ။ ၎တို႔ကေတာ့ - သတၱဝါျဖစ္ျခင္း၊ သတၱဝါလို႔ သိျခင္း၊ သတ္လို ေသေစလို ေသာ ေစတနာရွိျခင္း၊ အားထုပ္ျခင္း (သတ္ျခင္း)ႏွင့္ သတ္လို႔ေသျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္သတ္ျခင္းရဲ႕ မေကာင္းက်ိဳးေတြ ကေတာ့ အသက္တိုျခင္း၊ ေရာဂါမ်ားျခင္း၊ ခ်စ္ရျမတ္ႏိုးရသူႏွင့္ ခြဲခြါရျခင္းေၾကာင့္ အျမဲ ေသာကေရာက္ရျခင္းႏွင့္ အျမဲ ေၾကာက္ ရြံ႕ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


ခိုးမႈေျမာက္ဖို႔ကေတာ့ အဂၤါငါးမ်ိဳးလုိအပ္ၿပီး အဲဒါေတြကေတာ့ - သူတစ္ပါးပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ ပစၥည္းလို႔ သိျခင္း၊ ခိုးယူလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ ခိုးယူျခင္းႏွင့္ ထားတဲ့ေနရာမွ ေရြ႕ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ခုိးျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေတြကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲရျခင္း၊ လိုတာမရရွိ မျပည့္စုံျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို မွီခိုကပ္ရပ္ေနရတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


မျမတ္ေသာ ကာမသြားလာျခင္းကံေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္တဲ့ အဂၤါေလးရပ္ရွိၿပီး အဲဒီ အဂၤါေတြကေတာ့ တားျမစ္(ေစာင့္ေရွာက္) ထားတဲ့သူျဖစ္ျခင္း၊ သြားလာ (လြန္က်ဴး)ဖို႔ အားထုပ္ျခင္း၊ ရေအာင္ ၾကံစည္လွည့္လည္ ပရိယာယ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မျမတ္ေသာ ကာမသြားလာျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ရန္သူမ်ားျခင္း၊ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ ဇနီးကို မရျခင္း၊ မိန္းမျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ မိန္းမစိုး (eunuch) ျဖစ္ရျခင္းတို႔ပါပဲ။


မုသာဝါဒကံေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္တဲ့ အဂၤါေလးရပ္ကေတာ့ - မဟုတ္မမွန္ျခင္း၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ လိမ္ျခင္းႏွင့္ လိမ္သည့္အတုိင္း သိျခင္း (ယုံျခင္း) တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိခံရျခင္း၊ သြားပုပ္ေလလြင့္ (အမနာပ) အေျပာခံရျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈ မခံရျခင္းႏွင့္ ခံတြင္းနံ႔ နံျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။


ဂုံးတိုက္ျခင္း (ေသြးခဲြ ရန္တိုက္ျခင္း) ကံေျမာက္ဖို႔ရာလည္း အဂၤါေလးရပ္ လိုအပ္ၿပီး အဲဒါေတြကေတာ့ ခြဲရမည့္သူမ်ား ရွိျခင္း၊ ေသြးခြဲလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ ေသြးခြဲဖို႔လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုခံရသူ (ေသြးခြဲခံရသူ)က သိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကံ၏ အက်ိဳးကေတာ့ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပဲ မိတ္ပ်က္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


နာခံခက္သည့္ စကားကုိ ေျပာျခင္း (ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း) ကံေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္သည့္ အဂၤါသုံရပ္မွာ - ဆဲေရးတိုင္းထြာ ရမည့္သူ၊ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ ဆဲေရးတုိင္းထြာသည့္ စကားတို႔ကို ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဒီကံရဲ႕ အက်ိဳးေတြကေတာ့ အျပစ္မရွိေသာ္လည္း အမုန္းခံရျခင္းတတ္ျခင္းႏွင့္ အသံဆိုးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။


အက်ိဳးမၿပီး အခ်ီးႏွီးေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းကံေျမာက္ရန္ အခ်က္ႏွစ္ရပ္လိုအပ္ၿပီး ၎တို႔ကေတာ့ အႏွစ္ကင္းမဲ့ေပါ့ပ်က္ပ်က္ စကားမ်ိဳးကို ေျပာလိုစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ကင္းမဲ့ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ စကားမ်ိဳးကို ေျပာျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြ ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အဂၤါၾကီးငယ္တို႔ မညီမညြတ္ရွိျခင္းႏွင့္ မိမိေျပာစကားကို လက္မခံျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။


သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို လိုခ်င္ရခ်င္မႈ (အဘိဇၩာ) ကံေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္သည့္ အဂၤါႏွစ္ရပ္မွာ - သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ဥစၥာျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ “ဒါ ငါ့ဥစၥာျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းမွာပဲ” လို႔ေျပာလ်က္ ရလိုစိတ္ျပင္းျပျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတရားကေတာ့ မိမိဆႏၵ မျပည့္ဝ ရျခင္းပင္။


သူတစ္ပါးကို ေသေက် ပ်က္စီးေစလုိမႈ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေဒါသ (ဗ်ာပါဒ) ကံေျမာက္ဖို႔ရာ အဂၤါႏွစ္ရပ္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းအဂၤါ ႏွစ္ရပ္မွာ - အျခားေသာလူ၊ သတၱဝါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ပ်က္စီးေစလိုျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေတြကေတာ့ အၾကည္း တန္ျခင္း၊ အနာေရာဂါမ်ားျခင္းႏွင့္ မုန္းစရာေကာင္းတဲ့ သဘာဝရွိျခင္းတို႔ပါပဲ။


အျမင္မွား အယူအဆမွားျခင္း (မိစၦာဒိ႒ိ)ဆိုတာ တရားသေဘာေတြကို ယထာဘူတက်က် (အရွိ အရွိအတုိင္း) မျမင္ႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ပဲ (မွားယြင္းေဖာက္ျပန္ မမွန္မကန္) ျမင္မႈကို ဆိုလိုတာပါပဲ။ ဒီကံေျမာက္ဖို႔ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။ ယင္းတို႔မွာ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းစြာ ရွဳျမင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအျမင္အတိုင္း သိျမင္နားလည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကံရဲ႕ အက်ိဳးေတြ ကေတာ့ကား အရင္းခံတြယ္တာမႈ အားၾကီးျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာကင္းျခင္း၊ ဉာဏ္ထိုင္းျခင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ခံစားရျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ရာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (Expositor, I, P. 128)

ကာမာဝစရဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြကေတာ့ ဆယ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကုသိုလ္ကံေတြကေတာ့ - စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း (ဒါန)၊ ကိုယ္ ႏႈတ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ထိန္းမွဳ (သီလ)၊ ကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားမႈ (ဘာဝနာ)၊ ရိုေသ ေလးစားမႈ (အပစာယန)၊ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ (ေဝယ်ာေဝစၥ)၊ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကို အမွ်ေပးေဝမႈ (ပတၱိဒါန)၊ အျခား ေသာသူမ်ား၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္မႈ (ပတၱာ-ႏုေမာဒန)၊ တရားေတာ္ကို နာယူျခင္း (ဓမၼသဝန)၊ တရားေဟာျခင္း (ဓမၼေဒသနာ) ႏွင့္ အယူမွန္ကို ျပဳျခင္း (ဒိ႒ိဇုကမၼ)တို႔ျဖစ္သည္။


စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း (ဒါန)က ဥစၥာဓန ေပါမ်ားေစတတ္သည္။ သီလက ကာမဘုံတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳး၌ ေမြးဖြား ေစတတ္သည္။ ဘာဝနာက ရူပဘုံ အရူပဘုံတို႔သို႔ ေရာက္ေစတတ္ၿပီး အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ (Higher Knowledge)ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို ရရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။

ရိုေသေလးစားမႈ (အပစာယန)သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မိဘမ်ိဳးရိုးတြင္ ေမြးဖြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ (ေဝယ်ာေဝစၥ)က အေျခြအရံမ်ားျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အမွ်ေပးေဝမႈ (ပတၱိဒါန)က မိမိကို အနာဂတ္ဘဝမွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ေပးလွဴႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ အျခားေသာသူမ်ား၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ဝမ္း ေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္မႈ(ပတၱာႏုေမာဒန)ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ ေမြးေမြး ေပ်ာ္ရႊင္ရမႈကို အက်ိဳးျပဳေပးပါတယ္။ ဓမၼသဝန ႏွင့္ ဓမၼေဒသနာ (တရားနာမႈ၊ တရားေဟာမႈ) တို႔ကေတာ့ ဉာဏ္ ပညာၾကီးမားမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

၃။ ရူပဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ကံက ငါးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီကံေတြဟာ စိတ္ႏွင့္သာဆိုင္ၿပီး ဘာဝနာပြားမ်ားမႈ အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ရတာပါ။ ငါးမ်ိဳးကေတာ့ -
(က) ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ ဆိုတဲ့ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ ပဌမစ်ာန္။
(ခ) ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ ဆိုတဲ့ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္။
(ဂ) ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ ဆိုတဲ့ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ တတိယစ်ာန္။
(ဃ) သုခ၊ ဧကဂၢတာ ဆိုတဲ့ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္။
(င) ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာ ဆိုတဲ့ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ အတူျဖစ္ေသာ ပဉၥမစ်ာန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အရူပဘုံမွာ အက်ိဳးေပးတဲ့ ကုသိုလ္ကံက ေလးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီကံေတြဟာလည္း စိတ္ႏွင့္သာဆိုင္ၿပီး ဘာဝနာပြားမ်ားမႈ အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ရတာပါ။ ငါးမ်ိဳးကေတာ့ -
(က) အာကာသာနဉၥာယတနကုသိုလ္စိတ္၊
(ခ) ဝိညာနဉၥာယတနကုသိုလ္စိတ္၊
(ဂ) အာကိဉၥညာယတနကုသိုလ္စိတ္
(ဃ) ေနဝသညာ နာသညာယတနကုသိုလ္စိတ္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္သူ၏ အမွာ။ (ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေသ႒ိလ၏ Essential Themes of Buddhist Lectures စာအုပ္မွ Classification of Kamma ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။ ဤကံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကား မ်ားလွ၏။ ဆရာေတာ္ၾကီးကား အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အတြင္းမွ ေဟာေျပာရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ ပရိတ္သတ္ကို ေဟာေျပာရ ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ဤမွ်ေလာက္သာ ေဟာေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိလိုသူမ်ား ဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ “သၿဂႋဳဟ္ဘာသာဋီကာ“၊ ဧကာဒသမအၾကိမ္၊ စာ၊ ၃၃၃ - ၄၁၀ ကို ဖတ္ရွဳၾကပါရန္)။
ဘုန္းဉာဏ္
Sitiawan, Malaysia
(၁၄၊ ၀၂၊ ၂၀၁၀၊ တနဂၤေႏြ၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)

နိယာမ


ကမၻာေလာကမွာ ရွိေနတဲ့ မညီမွ်မႈေတြရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းဟာ ကံပါလို႔ ဗုဒၶေဒသနာက သင္ၾကားေပမယ္လို႕ ကံၾကမၼာသာ အဓိကဝါဒ (fatalism) သို႔တည္းမဟုတ္ သတ္မွတ္ျပဓာန္းခံဝါဒ ဝါ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္က်ဝါဒ(the doctrine of predestination)ကို ေဟာဆိုသင္ျပေပးသည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အရာရာတုိင္းသည္ အတိတ္ကံေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရ သည္ဟူေသာ အျမင္ကို ဗုဒၶဘာသာက ကိုင္စြဲမထားေသာေၾကာင့္ပင္။ ကမၼနိယာမသည္ ဗုဒၶဒႆနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ဆယ့္ေလးခုအနက္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။ (Compendium of Philosophy က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၉၁ ကို ၾကည့္ပါ။) တနည္းေျပာရေသာ္ ကမၼနိယာမသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က နိယာမတရားမ်ားျဖစ္ၾကလ်က္ စၾကာဝဠာၾကီးတြင္ လႈပ္ရွား လည္ပတ္ သက္ေရာက္ေနသည့္ နိယာမတရားငါးပါးအနက္ တစ္ပါးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ နိယာမတရား ငါးပါး ဆိုတာက ေတာ့ -

၁။ ဥတုနိယာမ - ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇီဝအေျခခံမဟုတ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဥပမာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေလႏွင့္ မိုး၏ သေဘာသဘာဝ။ ရာသီဥတုတို႔၏ အတြင္းဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဝိေသသလကၡဏာသေဘာေဆာင္သည့္ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား၊ ေလတိုက္ ျခင္း မိုးရြာျခင္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ပူျခင္းစသည္တို႔၏ သေဘာသဘာဝ စသည္တို႔သည္ ဤဥတုနိယာမအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ သည္။

၂။ ဗီဇနိယာမ - ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဇီဝအေျခခံျဖစ္သည့္ မ်ိုဳးစဉ္၊ မ်ိဳးဗီဇမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား။ ဥပမာ - စပါးမ်ိဳးေစ့မွရေသာ ဆန္၊ ၾကံ သို႔မဟုတ္ ပ်ားရည္မွေပးသည့္ ခ်ိဳေသာအရသာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ သစ္သီးမ်ား စသည္တိ႔ု၏ ထူျခားေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား။ သိပၸံသေဘာတရားျဖစ္သည့္ ကလာပ္စည္းမ်ား၊ မ်ိဳးဗီဇမ်ား ႏွင့္ အျမႊာ တို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တူညီမႈမ်ားကို ဤနိယာမေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူ၍ ရႏိုင္ေကာင္းပါသည္။

၃။ ကမၼနိယာမ - ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးေပးပုံနိယာမ၊ ဥပမာ - လိုလားအပ္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပဳလုပ္မႈ (ကံ) မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ေရသည္ ၎၏ level ကိုအေသအခ်ာပင္ ရွာေဖြသကဲ့သို႔ ကံသည္ လည္း အက်ိဳးေပးခြင့္ ရေသာအခါ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆုလာဘ္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ မဟုတ္ပဲ အလုိလိုပါသည့္ အစီ အစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ အက်ိဳးေပးပါသည္။ ကံႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တို႔၏ အစဥ္ကား လႏွင့္ ၾကယ္တာရာတို႔၏ လည္ပတ္သြားလာပုံကဲ့သို႔ သဘာဝလည္းက်၊ လိုလည္းလိုအပ္လွေပသည္။

၄။ ဓမၼနိယာမ - သဘာဝနိယာမ၊ ဓမၼတာသေဘာ၊ ဥပမာ - ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ၎၏ေနာက္ဆုံး ဘဝတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ သဘာဝမ်ိဳး။ သဘာဝ၏ဆြဲငင္အားႏွင့္ အျခားေသာ အလားတူ နိယာမမ်ား၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း စသည္ စသည္တို႔ကို ဤအုပ္စုတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

၅။ စိတၱနိယာမ - စိတ္၏သေဘာ၊ ဥပမာ - ဝိဉာဏ္ (စိတ္)ျဖစ္စဉ္၊ ဝိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈ၊ ဝိဉာဏ္၏ အစိတ္အပိုင္း မ်ား၊ စိတ္စြမ္းအင္၊ အေဝးမွာရွိေနသူႏွင့္ မေနာျခင္းဆက္သြယ္မႈ၊ အေဝးသိဒြါရပို (telesthesia)၊ အတိတ္သိဉာဏ္ (retrocognition)၊ စိတ္ေလး စိတ္ထင့္ျခင္း၊ အၾကားအျမင္ရျခင္း၊ လူ႔ဒြါရလြန္သိ (clairaudiene)၊ စိတ္အၾကံကိုသိျခင္း၊ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာသို႔ ရွင္းျပ၍မရႏိုင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားသည္ ဤအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည္။ (အဘိဓမၼဝတာရ၊ စာ- ၅၄)။ ကမၻာေပၚရွိ ရွိရွိသမွ် အရာခပ္သိမ္းသည္ ဤနိယာမ တရားငါးပါး တြင္ အက်ဳံးဝင္ေပသည္။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အရာခပ္သိမ္းကို နိယာမ တရားတို႔ျဖင့္ ရွင္းျပလို႔ရသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က နိယာမ ဥပေဒသမ်ားျဖစ္ေနရကား ဥပေဒခ်မွတ္ေပးသူ (ဖန္ဆင္းရွင္) မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ ကံတရားဟူသည္ ကား နိယာမတရားငါးပါးအနက္ တစ္ပါးမွ်သာ ျဖစ္ပါသ တည္း။

(ဆရာေတာ္ ဦးေသ႒ိလ၏ “Essential Themes of Buddhist Lectures“ မွ The Laws of Cosmic Order ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။ နိယာမတရားကို အေသးစိတ္ေလ့လာလိုသူမ်ား လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ “နိယာမဒီပနီက်မ္း“ ကို ဖတ္ရွုပါရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထိုက်မ္းသည္ လယ္တီဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္၊ ပထမတြဲ (မိခင္ ဧရာဝတီ စာအုပ္တိုက္၊ တတိယအၾကိမ္၊ ၂၀၀၁-ခု၊ စာ- ၄၉၇ - ၅၄၉)တြင္ ပါရွိပါသည္။ နိယာမဒီပနီက်မ္းကို ပါဠိဘာသာမွ Meni M. Barua, D. Litt., က အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၿပီး၊ M.A Mrs. C.A.F. Rhys Davids, D. Litt., M.A က ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ထား ပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆရာ အသီးသီးက အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားၿပီးေသာ ထိုက်မ္းအပါအဝင္ ဒီပနီ က်မ္းေပါင္းရွစ္က်မ္းကို The Manuals of Buddhism အမည္ျဖင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္မွ လည္း ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ ရိုက္ႏွိပ္ထုပ္ေဝထားၿပီးပါၿပီ။ ၎ကိုပင္ Mahamakut Rajavidalaya Press, Bangkok, Thailand က ၁၉၇၈ ခုႏွစ္က ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိထားပါေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါ ၎ Manuals ကိုပင္ The Selangor Buddhist Vipassana Society က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ေရ ၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ေရ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ေရ ၁၀၀၀ ကို free distribution (ဓမၼဒါန)အျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာတြင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာႏွင့္ ဖတ္ရန္ အစဉ္ေျပပါေၾကာင္း ဘာသာ ျပန္သူ၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဘုန္းဉာဏ္