Pages

Jun 6, 2011

ဂ်က္ လီ ေျပာျပတဲ့ ေငြတစ္က်ပ္ရဲ႕ စြမ္းအား (၃)


ယုံၾကည္ရမႈ အဂၤါရပ္္္
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ One Foundation အဖြဲ႔ရဲ႕ မွတ္တိုင္တစ္ခုလို႔ ဆိုလွ်င္ အျခားမွတ္တိုင္ တစ္ခုက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ “အဲဒီလို လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုအတြက္ ဂ်က္ လီဆိုတဲ့ တံဆိပ္ နာမည္ တစ္ခုႏွင့္ လုံေလာက္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ မထင္ပါဘူးဗ်ာ”လို႔ လီက ဝန္ခံေျပာဆိုပါတယ္။ “တစ္ျခားလူေတြ ယုံၾကည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ အကဲျဖတ္တဲ့ လူထုႀကီး လုိပါတယ္။ မၾကာမၾကာပဲ ခင္ဗ်ားက ေငြေတြ လွဴတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ေငြေတြ လိုအပ္သူေတြထံ ေရာက္လားလည္း ခင္ဗ်ား မသိဘူး။ အဲဒီေငြ ဘာျဖစ္သြားလဲလည္း မသိဘူး။”

အဲဒီ အစြန္းအတြက္ One Foundation အဖြဲ႔က လုံးဝ ဥႆုံ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိျခင္းဆိုတဲ့ မူႏွင့္ပဲ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဟာ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ထုတ္္ျပန္ေပးၿပီး ေငြ ဘယ္ေလာက္ လက္ခံရရွိၿပီး ဘယ္လို အသုံးျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏွစ္စဉ္ အစီအရင္ခံစာေတြကိုလည္း ထုပ္ျပန္ေပးပါတယ္။ ဒီလိြဳက္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔က ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းေတြကို အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးၿပီး အစီအရင္ခံစာ အားလုံးကို www.onefoundation.cn ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ယုံၾကည္ရမႈ သို႔မဟုတ္ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈသည္ တရုတ္ျပည္ရွိ ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို တိုင္းျပည္တြင္းက NGO အဖြဲ႔ေတြက ႏိႈင္းယွဉ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အသစ္ပဲ ရွိေသးတာဆိုေတာ့ လူေတြက ဘယ္သူ႔ကို ယုံၾကည္အပ္ႏွံရမယ္ဆိုတာ မသိၾကေသးပါဘူး။ 

One Foundation ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔မ်ားက ေရးဆြဲထားတဲ့ ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္တဲ့ စံေတြႏွင့္ ျပည့္မွီတဲ့ အျခားေသာ NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အလွဴေငြေတြ ျပန္လည္ ျဖန႔္ေဝလွဴဒါန္းရင္း အဲဒီလို အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးတဲ့အဖြဲ႔ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ အဖြ႔ဲမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးရင္းလည္း ေထာက္ကူေပးႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ “တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားၾကရၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝန္းကို ျပန္လည္ ေပးေဝလိုတဲ့ တရုတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ တစ္ဆက္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ မၾကာခဏ အေမးခံရတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုက ဘယ္မွာ ဘယ္လို လွဴရသလဲဆိုတာပါပဲ။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ NGO အဖြ႔ဲအစည္းေတြ တရုတ္ျပည္မွာ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္” လို႔ ဂ်က္ လီက ေျပာျပပါတယ္။

“One Foundationကေတာ့ အလယ္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေငြေၾကးေပးလွဴလိုတဲ့ ျပည္သူေတြႏွင့္ NGO ေတြအၾကားမွာ စင္ျမင့္တစ္ခု၊ တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္။”


ဂ်က္ မ ကေတာ့ One Foundation အတြက္ ဂ်က္ လီ ခ်ဉ္းကပ္နည္းျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ရဲ႕ ပုံစံႏွင့္ စနစ္မ်ား ပုံစံခ်ေရးဆြဲ အသုံးျပဳပုံနည္းလမ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို စီးပြားေရး တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာက်ေနပါတယ္။ “မၾကာေသးမီကပဲ ကြ်န္မတို႔ေတြ သုံးည ဆက္တိုက္ ညဉ့္နက္ သန္းေခါင္ အထိ ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ အဖြဲ႔အစည္းကို ႀကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ႏွင့္ တရုတ္ျပည္မွာ ရွိတဲ့ NGO ေတြရဲ႕ စံျပ အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အဖြ႔ဲအစည္းရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတိုင္းပင္ရင္းႏွင့္ ေနခဲ့ၾကတာပါ” လို႔ ဂ်က္ မက ေျပာပါတယ္။


 အဖြဲ႔ရဲ႕ ေန႔စဉ္ အလုပ္ေတြကို ဝန္ထမ္း ၁၇ ေယာက္က လုပ္ေနၿပီး လီကေတာ့ သူ႔အားထုတ္မႈေတြကို ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရးႏွင့္ “တစ္ ယြမ္” အယူအဆအေၾကာင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံေအာင္ လုပ္ရာမွာပဲ အာရုံစိုက္ပါတယ္။ ဒါကို အၿပီးသတ္ဖို႔ သူ႔ကိုယ္သူ အဖြဲ႔အစည္းအေပၚမွာ လုံးဝ ပုံအပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း အားလုံးကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့တယ္။ 

ဂ်က္ လီရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက ညီလာခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း အသြင္လကၡဏာမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ လူေပါင္း ၅၀ ၀၀၀ ထံကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ “ကြ်န္ေတာ္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တစ္ႏွစ္လုံး ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ားကို စကားေျပာဖို႔ လုိအပ္ေနပါေသးတယ္။” 

မႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စကၤာပူမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Forbes Global CEO ညီလာခံမွာ သူ႔ရဲ႕ ဆူနာမီ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကူညီေပးေနၾကတဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ မိသားစုအတြက္ အျမင္ေတြကို စံမမွီတဲ့ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ ေျပာရင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ပုဂၢိဳလ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးခဲ့ပါတယ္။ 

ဂ်က္ လီဟာ ေဟာလီးဝု(ဒ္) ရဲ႕ က-အဆင့္ စာရင္းဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အန္း လီ၊ ဂ်က္ကီ ခ်န္း ႏွင့္ ဂြ်န္ ဝူးတို႔လို တရုတ္လူမ်ိဳး နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ ၃၀၀ (သုံးရာ)ကိုလည္း အဖြဲ႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးဖို႔၊ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ လာေရာက္ဖို႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္သူ႔ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးဖို႔ရာ စည္းရုံးခဲ့ပါတယ္။

လီမွာ One Foundation အတြက္ ဆႏၵေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္ကို ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ထားၿပီးပါၿပီ။ အဖြဲ႔ကို ေလာ့ စ္ အိန္းဂ်္လက္စ္၊ ေဟာင္ ေကာင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံေတြမွာ မွတ္ပုံတင္ထားပါတယ္။ ထိုင္ဝမ္မွာ ရုံးဖြင့္ဖို႔လည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ One Foundation ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အတူတူျဖစ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ခ်ဉ္းကပ္မႈကေတာ့ မဆိုစေလာက္ ျခားနားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ … စကၤာပူကို NGO အဖြ႔ဲမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သင္တန္းေပးရာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ စီမံထားပါတယ္။ “အခုေလာေလာဆယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။ ေငြေၾကးကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္ႏွင့္ အသုံးျပဳဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လူေတြ NGO အဖြဲ႔တိုင္းမွာ မရွိၾကပါဘူး” လုိ႔ လီက ဆိုပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအဖြ႔ဲအစည္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ယထာဘူတ က်က်ပဲ ရပ္တည္ပါတယ္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ တုန္းကလည္း ကမၻာႀကီးမွာ ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ မွာလည္း ျပႆနာေတြက ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပႆနာေတြ ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းကူလုပ္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔၊ သူတို႔ေတြ ယုံၾကည္ဖို႔ အနည္းဆုံး မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ အႏွစ္ သုံးဆယ္လဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထင္တယ္ေလ။ ‘ မွန္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္’။”

ဒီအဖြဲ႔အတြက္ သူဟာ မွန္ကန္တဲ့ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ ရုပ္ရွင္မင္းသားက အခု ယုံၾကည္ေနပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ အလုပ္ေတြ ပိုမ်ားလွေပမဲ့ ဒီႏွစ္ေတာ့ သူ႔ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို ျပန္လုပ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ “အဆုံးမေတာ့ဗ်ာ ဒီအဖြဲ႔အစည္းကို အခ်ိန္တိုင္း ျမွင့္တင္ေပးဖု႔ိ ရုပ္ရွင္ မင္းသား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားမႈကို သုံးလို႔ ရတယ္ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ရုပ္ရွင္ရိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ရုပ္ရွင္ကားက အဖြဲ႔အစည္းကို ပိုအားေကာင္းေအာင္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာေပါ့။”

ဒါႀကီးကို ဘာလို႔ လုပ္ေနတာလဲလို႔ လူ အခ်ိဳ႕က လီကို ေမးေနၾကေပမဲ့ သူကေတာ့ ဒါကို သံသယ အျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာင္တအျဖစ္ အေလွ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ “ကြ်န္ေတာ္ အျမဲတမ္း ျပန္ေျပာျပေလ့ရွိတာက ‘ကြ်န္ေတာ့ ဘဝရဲ႕ ပထမဆုံး ဆယ္ႏွစ္ကို သိုင္းပညာ ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ တတိယေျမာက္ အလုပ္အကိုင္ကို စလုပ္ေနပါတယ္” ဆိုတာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ဗ်ာ … ကြ်န္ေတာ္ဟာ ရုပ္ရွင္ တစ္ကားေတာ့ အမွန္တကယ္ ရိုက္ေနဆဲပါ။ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ အဲဒီ ဇာတ္ကားမွာ စာေရးဆရာ အျဖစ္၊ သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္၊ ဒါရုိက္တာအျဖစ္၊ မင္းသား မင္းသမီးအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်။ အဲဒါက ဘဝဇာတ္ကား တစ္ကားေလ။ ကြ်န္ေတာ္ လူေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္ကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ေျပာင္းပစ္ခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။

အမွာ။ 
မူရင္း ေဆာင္းပါးပါ ဓာတ္ပုံမ်ား အတိုင္း တင္ေပးခ်င္ေသာ္လည္း ထိုပုံမ်ား ရွာမေတြ႔ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ မေလ်ာ့ေစရန္ ရႏိုင္သည့္ ပုံအခ်ိဳ႕ကို ျဖည့္စြက္ကာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဘာသာျပန္ရာတြင္ကား ဘာသာျပန္စည္းကမ္းအတိုင္း ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ႏႈတ္ပယ္ျခင္း လုံးဝ မျပဳပဲ တိက်စြာ ဘာသာျပန္ပါသည္။ 

မိမိ၏ ကိုယ္တိုင္ေရး နိဒါန္းပို႔စ္ တစ္ပုဒ္၊ အခန္းဆက္ ဘာသာျပန္ပို႔စ္ သုံးပုဒ္ကို တေပါင္းတည္း ကူးယူ၍ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရာတြင္မူ မိမိ၏ အမည္ (ဘုန္းဉာဏ္)ႏွင့္ ဆိုက္အမည္ (www.dhammawisdom.blogspot.com) တို႔ကို စာအဆုံးတြင္ ထည့္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း အသိေပး ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ပုံမ်ားကို ေအာက္ပါ ဆိုက္မ်ားမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။

http://www.onefoundation.cn/html/en/introduction.htm

 ဘုန္းဉာဏ္