Pages

Feb 25, 2011

အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားနည္း (၁၀)

သည္းခံျခင္း (ခႏၱီ)
အရာရာကို စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။ ေဒါသဆိုတာ မိမိကို အေမွာင္လႊမ္းတဲ့လမ္းကို ေခၚေဆာင္သြားတတ္တယ္။ ေဒါသျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးပါက မိမိကိုလည္း နာက်င္ေစတာပါပဲ။ ေဒါသဆိုတာ ကိုယ္ကာယကို ခ်ိနဲ႔ေစၿပီး စိတ္ကို ပူပန္ေစပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားတစ္ခြန္းဟာ ေလးကေန ပစ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ျမားတစ္စင္းလိုပါပဲ။ အၾကိမ္တစ္ေထာင္ ေတာင္းပန္ေသာ္မွ ျပန္ရုတ္သိမ္းလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 

အခ်ိဳ႕သတၱဝါေတြက ညမွာ မျမင္ၾကသလို အခ်ိဳ႕က ေန႔မွာ မျမင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ အမုန္းတရားရဲ႕ ေမာင္းႏွင္မႈကို ခံရတဲ့ လူကေတာ့ ေန႔မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ညမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မျမင္ေတာ့ပါဘူး။

သင္ ေဒါသျဖစ္တဲ့အခါ သင္ ဘယ္သူႏွင့္ တိုက္ခုိက္ေနတာပါလဲ။ သင္ ဘာကို တိုက္ခိုက္ေနတာပါလဲ။ သင္ဟာ သင္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အဆိုးဆုံး ရန္သူျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ကိုသင္ တိုက္ခိုက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆိုတာ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြျဖစ္ေပမည့္ အဲဒီစိတ္ကပဲ သင့္ရဲ႕ အဆိုးဆုံး ရန္သူလည္း အလြယ္တကူ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါပဲ။ ႏွလုံးျပႆနာအခ်ိဳ႕၊ အေၾကာအဆစ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ားဟာ ကာလရွည္ၾကာ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈ၊ မုန္းတီးစိတ္ႏွင့္ မနာလိုဝန္တိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႔ ေျခရာခံလို႔ ရပါတယ္။ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ အဲဒီလို စိတ္ခံစားမႈေတြက ႏွလုံးကို အဆိပ္သင့္ေစပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ထားေတြဟာ ေရာဂါပိုးကို ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သဘာဝအေလွ်ာက္ ခုခံမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းအားျဖင့္ ငုတ္လွ်ိဳးေနတဲ့ ေရာဂါေတြ ၾကီးထြားလာေအာင္ အားေပးပါတယ္။

Feb 23, 2011

အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားနည္း (၉)

နိဝါတတရား
နိဝါတတရားဆိုတာ ျဖစ္ေနတာႏွင့္ ျဖစ္ဦးမည့္အရာေတြ ၾကားမွာရွိတဲ့ ျခားနားမႈကို သိဖို႔ရန္ ပညာရွိရဲ႕ တိုင္းတာစရာ ၾကိယာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ႏိွမ္ခ်တဲ့ အေနႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ မင္းေသြးမင္းမာန္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ကာ သာသနာျပဳအလုပ္ တာဝန္မ်ားကို စတင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဟာ အရဟႏၱအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ပင္ကိုသဘဝ ကင္းလြတ္ေတာ္မူမသြားခဲ့သည့္ အျပင္ ေထာင္လႊားသည့္ ေလသံမ်ိဳးလည္း ရွိေတာ္မမူခဲ့ေခ်။ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား၊ ပုံေဆာင္တရားေတာ္မ်ားမွာ ကိန္းၾကီးခမ္ၾကီးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး အလွ်ဥ္းမရွိပါေခ်။ အညတရအျဖစ္ဆုံး လူမ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ အခ်ိန္ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဟာသဥာဏ္ေတာ္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း အလွ်င္း မရွိေပ။

အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႔ဲဲ
 လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို အနာဂတ္အေၾကာင္း ေတြးပူၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာ၊ အတိတ္ကို တန္းတ ပူပန္ၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းတာ၊ ပ်င္းပ်င္းရိရိ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ အခ်ိန္ျဖဳန္းတာေတြဟာ ကမၻာေျမေပၚက အေကာင္းဆုံး သတၱဝါအျဖစ္ ရထားတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေနရာအတြက္ သင့္ေတာ္မႈ မရွိဘူးဆိုတာကို ျပတာပါပဲ။ သူႏွင့္ထိုက္တန္တဲ့ ေနရာကို အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ မေကာင္းတဲ့ကံကို ဒီနည္းျဖင့္ ဖန္တီးပါလိမ့္မည္။ ဒါကို စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထားၿပီး အသက္ရွင္စဥ္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ပါ။ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းျဖင့္ သင့္ကုိယ္သင္သာ ဒုကၡျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္၊ သင့္အခ်ိန္သည္ သင္ပိုင္သလို အမ်ားအားျဖင့္ သူတစ္ပါးအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနရကား သူတစ္ပါးကိုလည္း ဒုကၡေပးပါသည္။

Feb 21, 2011

အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားနည္း (၈)

တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ကင္းပါေစ
သင္စိတ္ဆိုးေနတဲ့အခါ သို႔မဟုတ္ ရန္စခံေနရတဲ့အခါ ဘယ္ကိစၥမွာမဆို အလွ်င္စလို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။ အဲဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ခ်မိတဲ့ မည္သည့္ ေကာက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆို တစ္ေန႔မွာ သင္ ဝမ္းနည္းစရာကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ပထမဆုံး သင့္စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ခြင့္ေလး ေပးပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင္ သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ဘက္မလိုက္တဲ့ (တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ကင္းတဲ့) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

သည္းခံျခင္းကို ျပဳစုၿပိဳးေထာင္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ တစ္ျခားလူေတြရဲ႕ ဒုကၡသုကၡေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာဖုိ႔ ကူညီတတ္လို႔ပါ။ မလိုအပ္ပဲ ေဝဖန္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အေတာ္ဆုံးလူသည္ပင္ အမွားမကင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ တစ္ပါးသူမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ိဳးကို သင့္မွာလဲ ေတြ႔ရႏိုင္တာပါပဲ။ အဲဒါကိုပဲ ဖန္အိမ္ထဲမွာ ေနေနစဥ္ သူမ်ားကို ခဲႏွင့္ မပစ္ေပါက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာၾကတာပဲေလ။

(Ven. K. Sri DhammanandaHow to Overcome Your Difficulties ကို ဘာသာျပန္ျခင္းမွ အဆက္ ျဖစ္ပါတယ္)။

ဘုန္းဥာဏ္