Pages

Apr 16, 2011

မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစ


သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဆိုတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ားအနက္ အေရးၾကီးဆုံး ပြဲေတာ္လို႔ ယူဆလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ သၾကၤန္ဆိုတာ သကၤႏၱ ဆိုတဲ့ပါဠိက သို႔မဟုတ္ သံၾကာႏၱ ဆိုတဲ့ သကၠဋစကားက ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီ သကၤႏၱ သို႔မဟုတ္ သံၾကာႏၱ ဆိုတာက ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။  

သႀကၤန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေလးရက္ သို႔မဟုတ္ ငါးရက္ က်င္းပေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ေရပက္ကစားၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရပက္ခံ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ေရပက္ခံယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၿပီး ျဖစ္ေစ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း နီးရာေနရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ အားေပးၾကပါတယ္။ ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပြဲေတာ္က်င္းပပုံမွာ တစ္စတစ္စ ကြာျခားလာသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ နံ႔သာေရ ေအးေအးေလးျဖင့္ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ သေျပခက္ ပိေတာက္ပန္းခက္တို႔ျဖင့္ ပက္ျဖန္းျဖင္း စသည္မွသည္ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ ထိုး၍ ပက္ျခင္းအထိ ေရပက္ပုံက ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၏ အားလုံးသိၾကသည့္ အရာမွာ ေရပက္ ကစားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရပက္ျခင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကို ေအးျမေသာေရျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ ၾကိဳဆိုျခင္း စသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိကအႏွစ္သာရ ျဖစ္သည့္ ဆိုလိုခ်က္တစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးမ်ားကို (အတာ) ေရျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မ်ားစြာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပစ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သေကၤတမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဉ္က သုႏၵရိက ဘာရဒြါဇ၏ ေမးေလွွ်ာက္ခ်က္ကို သတိယမိသည္။ တရားနာေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ရဲ႕ အနီးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ သူက ရွင္ေတာ္ ဘုရားကို “အရွင္ဘုရား ဗဟုကာျမစ္တြင္းသို႔ ေရးခ်ိဳးၾကြပါသေလာ” ဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကည့္၏။ ဘုရားရွင္က  ဗဟုကာျမစ္က ဘာအေရးပါၿပီး ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳးရွိလို႔လဲလို႔  (ရွင္းျပေတာ္မူခ်င္လို႔) ျပန္ေမးေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီျမစ္ကုိ လူေတြက (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကး စင္ၾကယ္ေစတတ္တယ္ လို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္ဘုရားလုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က မဲညစ္ေသာ ကံရွိသူဟာ ဗဟုကာျမစ္၊ အဓိကကၠ ဆိပ္၊ ဂယာဆိပ္၊ သုႏၵရိကျမစ္၊ သရႆတီျမစ္၊ ပယာဂဆိပ္၊ ဗဟုမတီျမစ္ေတြ အနက္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ေရသြားခ်ိဳးပါ။ အၿမဲမျပတ္ ေရခ်ိဳးေနလဲ မစင္ၾကယ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လိမ္လည္၊ သတ္ျဖတ္၊ ခိုးယူျခင္း စသည္မွ ေရွာင္ၾကဉ္လွ်င္ကား ေရတြင္းသည္ပင္ ဂယာဆိပ္ ျဖစ္ေပတယ္လို႔ ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စိတ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အညစ္အေၾကးကို မည္သည့္ေရႏွင့္မွ် ေဆးေၾကာလို႔ မရ၊ စိတ္ႏွင့္သာ ျပန္လည္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္လို႔ ရတယ္ ဆိုတာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပစ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သေကၤတမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အတာေရျဖင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ျဖဴစင္ သန္႕ရွင္းေအာင္ ပက္ျဖန္း ေဆးေၾကာသည္ဟု သေကၤတျပဳ၍ ဆိုျခင္းကပင္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း မိမိ၏ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလုံး သုံးပါးေသာ ကံတို႔ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳ မျပဳ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ျပဳခဲ့ မျပဳခဲ့စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္သည့္ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းသည္ ေလာကီးေရးရာအတြက္သာ မက ေလာကုတၱရာေရး အတြက္ပါ တိုးတက္မႈ၏ ပထမေျခလွမ္းဟု ဆိုခ်င္ပါတယ္။

စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္လည္း ႏွစ္သစ္တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး မွသည္ တိုး၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအထိ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မည္ ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ျပသည္။ အလားတူပင္ မေကာင္းမႈ လုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း အနည္းဆုံး ေလွ်ာ့ခ်မည္၊ တတ္ႏိုင္လွ်င္ လုံးဝ ေရွာင္ၾကဉ္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ သေဘာတရားပါဝင္သည္။ ဤသည္မွာ လြန္စြာ ေကာင္းျမတ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝသည္။ 

ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း  တူညီသည့္ အခ်က္ ရွိသည္ဟု ထင္သည္။ ထိုအခ်က္ကား ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ သႏၷိ႒ာန္ (resolution) ခ်မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ခု အတြက္ အေနာက္တုိင္း ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့ ဘီဘီစီ ထုတ္လြင့္ခ်က္ တစ္ခုတြင္  ၾကားရတာက ႏွစ္သစ္ဆိုတာ ရိုးရာ အစဉ္အလာအရ သႏၷိ႒ာန္ေတြခ်မွတ္ရတဲ့ အခ်ိန္အခါတဲ့ေလ။ အဲဒီ သႏၷိ႒ာန္ဆိုတာ မိမိကို တိုးတက္ေစမဲ့ စိတ္ကူးေတြပါတဲ့ဲ။ 

သူတို႔ေတြရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ရာမွာ ေယဘုယ် အေနႏွင့္ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ႏွစ္ခုပါ။ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ တစ္ခုက to give up ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက to take up ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္တဲ့ အခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္စစ္ေဆးၾကည့္ၾကတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြေရာ မေကာင္းတဲ့ အရာေတြကိုပါ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးေတာ့ မေကာင္းတာေတြဆိုလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရၿပီး မလုပ္ရေသးတဲ့ ေကာင္းတာေတြကို စတင္လုပ္ဖို႔ႏွင့္ လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဆက္လုပ္ (carry on) ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားတာေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုတာ လြယ္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ ဥပမာ လူ ခုႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ေလာက္ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကတာ 40,000 ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသတဲ့။ တကယ္ေတာ့ မေကာင္းတာကို လုပ္ရတာဟာ ေရစုန္ကို ေမွ်ာရတာႏွင့္ တူၿပီး ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ကေတာ့ ေရဆန္ကို ကူးခတ္ရတာႏွင့္ တူပါတယ္။ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ လုပ္ကိုင္ရ ပါတယ္။ ဇြဲ သတၱိ လိုပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ သေဘာ သဘာဝကိုကလည္း မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ပါတယ္။ “ပါပသၼိ ံ ရမတိ မေနာ”လုိ႔ ဘုရားလည္း ေဟာေတာ္မူတယ္မဟုတ္ပါလား။ 

ဒါေပမဲ့ ရွင္ပ႑ိတ သာမေဏေလး စဉ္းစားသလို စိတ္မရွိတဲ့ ေရကိုေတာင္ ကိုယ္လုိရာ ေရာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး အလုပ္ကိစၥ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လို႔ ရေသးလွ်င္၊ စိတ္မရွိတဲ့ ျမားကိုေတာင္ အပူေပးၿပီး ေျဖာင့္လို႔ ရေသးလွ်င္၊ စိတ္မရွိတဲ့ သစ္ကိုေတာင္ လုိခ်င္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ေရြလို႔ (ျဖတ္ထုတ္ ျပဳျပင္လို႔) ရေသးလွ်င္ စိတ္ရွိတဲ့ မိမိတို႔မွာ ဘာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲလို႔ စိတ္အား သတၱိေမြးၿပီး ဇြဲႏွင့္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ မိမိစိတ္ကို မိမိ ယဉ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမရမွာပါ။ ပညာရွိဆိုတာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ (ယဉ္ေက်းေအာင္) ဆုံးမတတ္တယ္ (အတၱာနံ ဒမယႏၲိ ပ႑ိတာ) လို႔ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္မႈ အမ်ားစုရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘဝစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ (to turn over a new leaf) ျဖစ္ေလေတာ့ မိမိရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္၊ ပိုမို ေအာင္ျမင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။ 

ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္မွာ ေလာကီေရးမွာေရာ ေလာကုတၱရာေရးဘက္မွာပါ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး စြန္႔လႊတ္သင့္တာ စြန္႔လႊတ္၊ ျပဳျပင္သင့္တာကို ျပဳျပင္၊ ဆက္လုပ္သင့္တာ ဆက္လုပ္၊ စၿပီး က်င့္သုံးသင့္တာေတြကို က်င့္သုံးျခင္းတည္းဟူေသာ အတာေရစင္ျဖင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာၾကရေပမည္။ ဒီလို ပက္ျဖန္း ေဆးေၾကာပါမွလည္း မိမိအတြက္ ျဖဴစဉ္ သန္႔ရွင္း ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ယူေဆာင္လာသည့္ မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ ေနထိုင္ၾကပါစို႔လား။

ဘုန္းဉာဏ္

Apr 10, 2011

ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသား စံျမန္းခဲ့ရာ ကပိလဝတၳဳၿမိဳ႕ေတာ္


အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွာ ရွိတဲ့ ကပိလဝတၳဳၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမွ ျမင္ကြင္းတစ္ခု
သက်ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာ ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္းၾကီးရဲ႕ အနီးက ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ ၿမိ႕ေတာ္ကေတာ့ ကပိလဝတၱဳပါ။ ကပိလဆိုတာက ရေသ့တစ္ပါးရဲ႕ နာမည္ျဖစ္ၿပီး ဝတၳဳဆိုတာကေတာ့ တည္ေနရာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ကပိလအမည္ရွိတဲ့ ရေသ့ရဲ႕ ေက်ာင္းသခၤမ္းတည္ရွိခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ တည္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္မို႔ ကပိလဝတၱဳ ၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ ပါဠိဘာသာႏွင့္ သမုတ္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါတယ္။ သကၠဋ သို႔မဟုတ္ ဟိႏၵီလိုေတာ့ Kapilavastu လို႔ ေခၚၾက ေရးၾကပါတယ္။

ၿမဳိ႕ေတာ္တည္ေထာင္သူေတြက ၾသကၠာကမင္းရဲ႕ သားေတာ္ေတြလို႔ စာေပမွာ လာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အနီးဝန္းက်င္မွာ လုမၺိနီ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ရွိပါတယ္။ ေရာဟိဏီျမစ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ကပိလဝတၱဳအနီးက စီးဆင္းေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျမစ္ႏွင့္ပဲ သက်ႏွင့္ ေကာလိယႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ျခားကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘီစီ ေျခာက္ရာစုမွာ ကပိလဝတၱဳၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ထင္ရွားလွတဲ့ အုပ္စိုးသူကေတာ့ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးပါပဲ။ ၾကင္ရာေတာ္ကေတာ့ မဟာ မာယာ ေဒဝီပါ။ သက် ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ အျခား အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ သႏၳာဂါရသာလာလို႔ ေခၚတဲ့ ေနရာမွာပဲ ေဆြးေႏြးၾက၊ တိုင္ပင္ၾက၊ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသတဲ့။
ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ၾကာျမင့္လွၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ သက်ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီေန႔အထိ လူေတြ သိၾက ျမတ္ႏိုးေနၾကဆဲပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ စႏၵကိႏၷရီဇာတ္ေတာ္၊ ေဝႆႏၱရာ ဇာတ္ေတာ္၊ ဓမၼပါလဇာတ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္ တရားေဒသနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဒီမွာပဲ ေဟာခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ ျမစ္ေရလုၾကရာကေန စစ္ခင္းၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲ သက်ႏွင့္ ေကာလိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံသားေတြကို စစ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း ေဟာခဲ့တာလဲ ဒီအနီးဝန္းက်င္မွာပါပဲ။

ဒီလုိ ေမ့မရႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ကပိလဝတၱဳဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ တည္ေနရာကို ခုေခတ္လူေတြ အတိအက် မသိႏိုင္ေတာ့သလိုေတာင္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာက တရားသေဘာႏွင့္ ေႏွာၿပီး ေျပာရလွ်င္ သခၤါရသေဘာတရားကို မလြန္ႏိုင္လို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေလာကီဆန္ဆန္ လက္သည္ တရာခံေတြကို ေျပာရလွ်င္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကိုေရာ ၄င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦး အားလုံးနီးပါးကိုပါ ဖ်က္ဆီး၊ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ ဟိႏၵဴဘုရင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ က်ဴေက်ာ္သူမ်ားပါပဲ လို႔ သမိုင္းက ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်ေတြ အိႏၵိယကို ကိုလိုနီ မျပဳခင္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ အိႏၵိယမွာ လုံးဝ ကြယ္ေပ်ာက္ေနခဲ့ ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ကံေကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ တစ္ခုကေတာ့ ေရွးေဟာင္း သုေတသနသမားေတြဟာ 1860 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ စတင္ၿပီး ဗုဒၶႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ 1890 ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ ဗုဒၶဝင္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာ အမ်ားအျပားကို ဂဂၤါျမစ္ ဧရိယာ (Ganges area) အတြင္းမွာ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြထဲက ႏွစ္ေနရာကို ထိုအခ်ိန္က ရွာလို႔ မေတြ႕ေသးပဲ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ႏွစ္ေနရာဆိုတာ လုမၺိ္နီ ဥယ်ာဉ္ေတာ္ႏွင့္ ကပိလဝတၳဳ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ဆယ့္ကိုးရာစု ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဗုဒၶေလာင္းလွ်ာ သိဒၶတၳမင္းသားရဲ႕ စံျမန္းခဲ့ရာ ေနရာကို သက္ဆိုင္ရာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနေတြက ရွာေဖြၾကပါတယ္။ ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေရးခဲ့ၾကတဲ့ တရုပ္ရဟန္းေတာ္ Xuanzang ႏွင့္ Faxian တို႔ရဲ႕မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ေရးသားခဲ့ၾကတာကို ၾကည့္ၿပီး ရွာေဖြခဲ့ၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ရလဒ္ကေတာ့ ခုေခတ္ နီေပါ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အေတာ္ေလး ေဝးတဲ့ ရြာတစ္ရြာမွာ ေက်ာက္စာတိုင္ တစ္တိုင္ကို ေတြ႔ၾကတယ္။ ၿဗိတိသွ် စူးစမ္းေလ့လာေရး အဖြဲ႕ကို ေက်ာက္စာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာက္စာကို အေစာပိုင္း ျဗဟၼီ (Brami) အကၡရာကို အသုံးျပဳၿပီး အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံ တိုင္းရင္း  ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားထားတာပါ။ ဒီေနရာဟာ သဗၺညဳ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ေမြးဖြားရာ ေနရာလို႔ အဲဒီ ေက်ာက္စာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိမႈက ဗုဒၶဆိုတာ စံျပလူသား ဘုရားအျဖစ္ စိတ္ကူးယဉ္ၿပီး ပုံေဖာ္ ကိုးကြယ္ေနၾကတာလုိ႔ အထင္ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကို “ဗုဒၶဆိုတာ တကယ္ရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီး”လို႔ သက္ေသထူေပးခဲ့တယ္။ တကယ္ ဝမ္းသာစရာ ေတြ႔ရွိမႈႀကီးပါ။

အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္တစ္ေနရာျဖစ္တဲ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ စံျမန္းေတာ္မူခဲ့ရာ ကပိလဝတၱဳၿမိဳ႕ေတာ္ ေနရာကို ဆက္ၿပီး ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ လုမၺိနီရဲ႕ အေနာက္ဖက္ တစ္ဆယ္ ဆယ္ငါး ကီလိုမီတာေလာက္မွာ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သိသာလို႔ အရိွန္ျမွင့္ ရွာေဖြခဲ့ၾကရာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာ ႏွစ္ေနရာကို ေတြ႔ၾကရပါတယ္။


အဲဒီေနရာေတြကေတာ့ တစ္ခုက အိႏၵိယဘက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခုေခတ္ နီေပါႏိုင္ငံဘက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကပိလဝတၱဳၿမိဳ႕ တည္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး စူးစမ္းေလ့လာေရး အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အၾကားမွာ အျငင္းပြားေနၾကပါတယ္။ 

Dr Coningham ႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႔က လုပ္တဲ့ သုေတသနအသစ္က ေျပာတာကေတာ့ ေရွးေဟာင္း ကပိလဝတၱဳ တည္ေနရာဟာ လုမၺိနီဇုန္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကပိလဝတၱဳ ခရိုင္ (Kapilavastu Discrict)၊ တိလုရာေကာ့ (Tilaurakot) ရြာ ေနရာပါလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ လုမၺိနီကေန (၂၇) ကီလိုမီတာ ေဝးပါတယ္။ အဲဒီ ေရွးေဟာင္း နယ္ေျမမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ တံတိုင္း၊ က်ဳံးႏွင့္ ေနထိုင္ရာ ေနရာဝိုင္းၾကီး တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ရိုး အပ်က္အစီးေတြပါ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘီဘီစီက ထုတ္လႊင့္ျပသတဲ့ ဗုဒၶဝင္မွာေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ လမ္းေတြအစီအရီ ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး ယက္မ ပုံဏၭာန္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ အလယ္ဗဟုိရ္မွာ နန္းေတာ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ သုေတသနသမားေတြကေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဆိုင္ရာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပိရဟြာ (Piprahwa) ရြာ အနီးကို ကပိလဝတၱဳလို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီရြာက ဥတၱရာ ပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္၊ သိဒၶတၳနဂရ ခရိုင္ (Siddharthnagara Discrict)၊ Birdpur ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ နီေပါႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶ ဖြားျမင္ေတာ္ မူခဲ့ရာ လုမၺိနီေတာင္ဘက္ (၁၅) ကီလုိမီတာ အေဝးမွာပါ။ ၁၉၇၅ မွသည္ ၁၉၇၉ အထိ တူးေဖာ္ၾကတုန္းက အဲဒီေနရာမွာ ေစတီပ်က္ၾကီးရဲ႕ အပ်က္အစီးေတြႏွင့္ ေရွးက ဓာတ္ေတာ္ၾကဳပ္တစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္တဲ့။ 

ဒါေတြကေတာ့ သမိုင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာေတြထဲက အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ  သြားခဲ့တဲ့ ဒီ ခရီးစဥ္မွာ နီေပါႏိုင္ငံထဲက ကပိလဝတၳဳၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း တည္ရွိရာ ေနရာကိုေတာ့ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲက ကပိလဝတၳဳ ဆိုတဲ့ ေနရာကိုပဲ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ ေရာက္ခဲ့တာပါ။ အေတာ္ေလး ႀကီးတဲ့ ေရကန္သာ တစ္ခုနားမွာ လူေတြ ေျမျပဳျပင္ၾက၊ ပန္းပင္ေတြ စိုက္ၾက၊ ေရေလာင္းေနၾကတာကိုေတာင္ ေတြ႔ခဲ့ရပါေသးတယ္။

အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို သတိယၿပီး မၾကာခင္ တျခားေသာ အေတြးေတြက စာေရးသူရဲ႕ စိတ္ထဲကို အစီအရီ တိုးဝင္ စီးဆင္းလာပါေတာ့တယ္။ 

ပထမ ေတြးမိတာက ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ေနရာမွန္က ဘယ္ေနရာပဲ ျဖစ္ေနပါေစ၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္  ဖြံ႕ၿဖိဳး ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက အဲဒီၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီး မဟုတ္ပါဘူး။ သူေတာ္ေကာင္းတရား ထြန္းကားေရးႏွင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္း လုံဝ ကင္းၿငိမ္းေရးပါ။ အဆုံးစြန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈကို မရေသးေသာ္မွ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ကိုယ္စီထားၿပီး က်င့္ဝတ္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထိုင္ေရးပါ။ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါတဲ့ က်င့္စဉ္မူႏွင့္ ဒီေလာကမွာေရာ၊ တမလြန္ေလာကမွာပါ ၿငိမ္းေအး ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနရေရးႏွင့္ ဒုကၡမွန္သမွ် အျမစ္ျပတ္ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ဂိတ္ဝကို စဝင္မိတာႏွင့္ ဘုရားရွင္ကို သတိယမႈ (ဗုဒၶါႏုႆတိ) ကုသိုလ္ထူးကို ပြားစီးလို႔ ေနမိပါတယ္။ အရဟံ အစ ဘဂဝါအဆုံးရွိတဲ့ ကိုးပါးေသာ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို အထပ္ထပ္ ရြတ္ဖတ္၊ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအစ ေလာကေသဌ္နင္း တရားမင္းအဆုံး ရွိတဲ့ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ေသာ အရာအားလုံးသည္ ပ်က္သုဉ္းျခင္းလွ်င္ အဆုံးရွိပါလားဆိုတဲ့ အနိစၥဒဏ္ခ်က္ ႀကီးမားပုံ၊ မၿမဲေလသမွ် ဒုကၡ ဒဏ္ခ်က္ႀကီးမားပုံႏွင့္ ကိုယ့္အလိုဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာ၊ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစ္ရတဲ့ အစိုးမရျခင္း ဒဏ္ခ်က္ အႏိွပ္စက္ႀကီး ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ သေဘာေတြကို “အနိစၥ ဝတ သခၤါရာ” အစျဖာသည့္ သုံးခုေသာ ဂါထာတို႔ကို အဖန္ဖန္ ရြတ္ပြားၿပီး ဆင္ျခင္ေနမိပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ ကပိလဝတၳဳေနရာ ဆိုေတာ့ စိတ္ထဲမွာ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၊ ယေသာ္ဓရာ ေဒဝီ စသည္တို႔ကို မ်က္စိထဲ ျမင္ေရာင္မိသလိုလို၊ ဘာကိုမွန္း တပ္အပ္ေသခ်ာ သိလည္းမသိ၊ ဆိုင္လည္း မဆိုင္ပဲ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အရာကို လြမ္းမိသလိုလို ခံစားမိပါတယ္။ 


ရမၼ၊ သုဘ၊ သုရမၼဆိုတဲ့ စံျမန္းေဆာင္ေတြဟာ ဘယ္ေနရာမ်ား ရွိခဲ့ေလသလဲ။ ႀကီးျမတ္သည့္ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္၊ အႏွိဳင္းမဲ့ ေမတၱာ ကရုဏာတရားရွိသူ၊ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဉာဏ္ရွင္၊ ဒီဘဝသည္ ေနာက္ဆုံး ဘဝျဖစ္သည့္အတြက္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလၾကာေအာင္ မျပတ္ ျဖည့္ဆည္း အားထုတ္ခဲ့သည့္ ပါရမီေတာ္တို႔၏ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္ အက်ိဳးေပးခြင့္ကို ေစာင့္ကာ အက်ိဳးေပးျခင္း ခံရသည့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အေလာင္းေတာ္ မင္းသားရဲ႕ လုပ္ရွားဟန္တို႔ကိုလည္း ဝိုးတဝါး ျမင္ေယာင္ေနခဲ့မိတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ အေလာင္းေတာ္မင္းသား ေတာထြက္သြားလို႔ ေမတၱာႏွင့္ သစၥာကို စြဲကိုင္ၿပီး လြမ္းက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ယေသာ္ဓရာ ေဒဝီရဲ႕ လြမ္းေငြ႕သန္းေနတဲ့ ပုံရိပ္ေတြ၊ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဖခမည္းေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပင့္ေလွ်ာက္လုိ႔ နန္းေတာ္ၾကြလာစဉ္ သတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေတြ၊ ခမည္းေတာ္ မင္းႀကီးကို သပိတ္ကိုင္ေစၿပီး အရွင္ သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ကို လက္်ာ လက္ဝဲရံေစကာ ပါရမီျဖည့္ဖက္ မင္းသမီးရဲ႕ အခန္းကို ၾကြေရာက္ အပူေဇာ္ အဖူးေမွ်ာ္ခံၿပီး စႏၵကိႏၷရီ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားကာ ႏွစ္သိမ့္ ဂုဏ္ျပဳေနတဲ့ ပုံရိပ္ စသည္ျဖင့္ မဆုံးႏိုင္ေသာ အေတြးေတြဟာ စာေရးသူရဲ႕ ေခါင္းထဲကို အဆက္မျပတ္ စီးဆင္း ဝင္ေရာက္ေနပါေတာ့တယ္။ ဖတ္ မွတ္ ေလ့လာဖူးသမွ်ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြက သူ႔ထက္ငါ ဆိုသလို အလုအယက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ဒီ ေနရာကိုၾကည့္ၿပီး ဗုဒၶရဲဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ထပ္တလဲလဲ ရြတ္ဆို ပြားမ်ား၊ မၿမဲတဲ့ အနိစၥသေဘာကိုလည္း အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္ စီးျဖန္းၿပီး ကပိလဝတၳဳ ခရီးကို အဆုံးသတ္လိုက္ပါတယ္။

ကုသိုလ္တရား ပြားမ်ားႏိုင္ၾကပါေစ။

ဘုန္းဉာဏ္

Rf:
1. BBC., The Life of the Budha
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Kapilavastu
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Piprahwa
4. Malalasekera G. P., Pali Proper Names 
(http://www.metta.lk/pali-utils/Pali-Proper-Names/kapilavatthu.htm)