Pages

Apr 16, 2011

မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစ


သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဆိုတာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ားအနက္ အေရးၾကီးဆုံး ပြဲေတာ္လို႔ ယူဆလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ သၾကၤန္ဆိုတာ သကၤႏၱ ဆိုတဲ့ပါဠိက သို႔မဟုတ္ သံၾကာႏၱ ဆိုတဲ့ သကၠဋစကားက ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီ သကၤႏၱ သို႔မဟုတ္ သံၾကာႏၱ ဆိုတာက ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။  

သႀကၤန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေလးရက္ သို႔မဟုတ္ ငါးရက္ က်င္းပေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ေရပက္ကစားၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရပက္ခံ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ေရပက္ခံယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၿပီး ျဖစ္ေစ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း နီးရာေနရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ အားေပးၾကပါတယ္။ ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပြဲေတာ္က်င္းပပုံမွာ တစ္စတစ္စ ကြာျခားလာသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ နံ႔သာေရ ေအးေအးေလးျဖင့္ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ သေျပခက္ ပိေတာက္ပန္းခက္တို႔ျဖင့္ ပက္ျဖန္းျဖင္း စသည္မွသည္ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ ထိုး၍ ပက္ျခင္းအထိ ေရပက္ပုံက ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ၊ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၏ အားလုံးသိၾကသည့္ အရာမွာ ေရပက္ ကစားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရပက္ျခင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကို ေအးျမေသာေရျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ ၾကိဳဆိုျခင္း စသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိကအႏွစ္သာရ ျဖစ္သည့္ ဆိုလိုခ်က္တစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးမ်ားကို (အတာ) ေရျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ ေဆးေၾကာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မ်ားစြာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပစ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သေကၤတမွ်သာ ျဖစ္သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဉ္က သုႏၵရိက ဘာရဒြါဇ၏ ေမးေလွွ်ာက္ခ်က္ကို သတိယမိသည္။ တရားနာေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ရဲ႕ အနီးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ သူက ရွင္ေတာ္ ဘုရားကို “အရွင္ဘုရား ဗဟုကာျမစ္တြင္းသို႔ ေရးခ်ိဳးၾကြပါသေလာ” ဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကည့္၏။ ဘုရားရွင္က  ဗဟုကာျမစ္က ဘာအေရးပါၿပီး ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳးရွိလို႔လဲလို႔  (ရွင္းျပေတာ္မူခ်င္လို႔) ျပန္ေမးေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီျမစ္ကုိ လူေတြက (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကး စင္ၾကယ္ေစတတ္တယ္ လို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္ဘုရားလုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က မဲညစ္ေသာ ကံရွိသူဟာ ဗဟုကာျမစ္၊ အဓိကကၠ ဆိပ္၊ ဂယာဆိပ္၊ သုႏၵရိကျမစ္၊ သရႆတီျမစ္၊ ပယာဂဆိပ္၊ ဗဟုမတီျမစ္ေတြ အနက္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ေရသြားခ်ိဳးပါ။ အၿမဲမျပတ္ ေရခ်ိဳးေနလဲ မစင္ၾကယ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လိမ္လည္၊ သတ္ျဖတ္၊ ခိုးယူျခင္း စသည္မွ ေရွာင္ၾကဉ္လွ်င္ကား ေရတြင္းသည္ပင္ ဂယာဆိပ္ ျဖစ္ေပတယ္လို႔ ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စိတ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အညစ္အေၾကးကို မည္သည့္ေရႏွင့္မွ် ေဆးေၾကာလို႔ မရ၊ စိတ္ႏွင့္သာ ျပန္လည္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္လို႔ ရတယ္ ဆိုတာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပစ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ သေကၤတမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အတာေရျဖင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ျဖဴစင္ သန္႕ရွင္းေအာင္ ပက္ျဖန္း ေဆးေၾကာသည္ဟု သေကၤတျပဳ၍ ဆိုျခင္းကပင္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း မိမိ၏ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလုံး သုံးပါးေသာ ကံတို႔ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳ မျပဳ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ျပဳခဲ့ မျပဳခဲ့စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္သည့္ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါတယ္။ ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းသည္ ေလာကီးေရးရာအတြက္သာ မက ေလာကုတၱရာေရး အတြက္ပါ တိုးတက္မႈ၏ ပထမေျခလွမ္းဟု ဆိုခ်င္ပါတယ္။

စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္လည္း ႏွစ္သစ္တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး မွသည္ တိုး၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအထိ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မည္ ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို ျပသည္။ အလားတူပင္ မေကာင္းမႈ လုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း အနည္းဆုံး ေလွ်ာ့ခ်မည္၊ တတ္ႏိုင္လွ်င္ လုံးဝ ေရွာင္ၾကဉ္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ သေဘာတရားပါဝင္သည္။ ဤသည္မွာ လြန္စြာ ေကာင္းျမတ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝသည္။ 

ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း  တူညီသည့္ အခ်က္ ရွိသည္ဟု ထင္သည္။ ထိုအခ်က္ကား ႏွစ္သစ္ကူးတြင္ သႏၷိ႒ာန္ (resolution) ခ်မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ခု အတြက္ အေနာက္တုိင္း ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့ ဘီဘီစီ ထုတ္လြင့္ခ်က္ တစ္ခုတြင္  ၾကားရတာက ႏွစ္သစ္ဆိုတာ ရိုးရာ အစဉ္အလာအရ သႏၷိ႒ာန္ေတြခ်မွတ္ရတဲ့ အခ်ိန္အခါတဲ့ေလ။ အဲဒီ သႏၷိ႒ာန္ဆိုတာ မိမိကို တိုးတက္ေစမဲ့ စိတ္ကူးေတြပါတဲ့ဲ။ 

သူတို႔ေတြရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ရာမွာ ေယဘုယ် အေနႏွင့္ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ႏွစ္ခုပါ။ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ တစ္ခုက to give up ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက to take up ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္တဲ့ အခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္စစ္ေဆးၾကည့္ၾကတယ္။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြေရာ မေကာင္းတဲ့ အရာေတြကိုပါ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးေတာ့ မေကာင္းတာေတြဆိုလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရၿပီး မလုပ္ရေသးတဲ့ ေကာင္းတာေတြကို စတင္လုပ္ဖို႔ႏွင့္ လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဆက္လုပ္ (carry on) ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားတာေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုတာ လြယ္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ ဥပမာ လူ ခုႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ေလာက္ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကတာ 40,000 ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသတဲ့။ တကယ္ေတာ့ မေကာင္းတာကို လုပ္ရတာဟာ ေရစုန္ကို ေမွ်ာရတာႏွင့္ တူၿပီး ေကာင္းတာလုပ္ဖို႔ကေတာ့ ေရဆန္ကို ကူးခတ္ရတာႏွင့္ တူပါတယ္။ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ လုပ္ကိုင္ရ ပါတယ္။ ဇြဲ သတၱိ လိုပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ သေဘာ သဘာဝကိုကလည္း မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ပါတယ္။ “ပါပသၼိ ံ ရမတိ မေနာ”လုိ႔ ဘုရားလည္း ေဟာေတာ္မူတယ္မဟုတ္ပါလား။ 

ဒါေပမဲ့ ရွင္ပ႑ိတ သာမေဏေလး စဉ္းစားသလို စိတ္မရွိတဲ့ ေရကိုေတာင္ ကိုယ္လုိရာ ေရာက္ေအာင္လုပ္ၿပီး အလုပ္ကိစၥ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လို႔ ရေသးလွ်င္၊ စိတ္မရွိတဲ့ ျမားကိုေတာင္ အပူေပးၿပီး ေျဖာင့္လို႔ ရေသးလွ်င္၊ စိတ္မရွိတဲ့ သစ္ကိုေတာင္ လုိခ်င္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ေရြလို႔ (ျဖတ္ထုတ္ ျပဳျပင္လို႔) ရေသးလွ်င္ စိတ္ရွိတဲ့ မိမိတို႔မွာ ဘာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲလို႔ စိတ္အား သတၱိေမြးၿပီး ဇြဲႏွင့္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ မိမိစိတ္ကို မိမိ ယဉ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမရမွာပါ။ ပညာရွိဆိုတာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ (ယဉ္ေက်းေအာင္) ဆုံးမတတ္တယ္ (အတၱာနံ ဒမယႏၲိ ပ႑ိတာ) လို႔ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္မႈ အမ်ားစုရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘဝစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ (to turn over a new leaf) ျဖစ္ေလေတာ့ မိမိရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ ပိုမို တိုးတက္လာေအာင္၊ ပိုမို ေအာင္ျမင္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။ 

ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္မွာ ေလာကီေရးမွာေရာ ေလာကုတၱရာေရးဘက္မွာပါ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး စြန္႔လႊတ္သင့္တာ စြန္႔လႊတ္၊ ျပဳျပင္သင့္တာကို ျပဳျပင္၊ ဆက္လုပ္သင့္တာ ဆက္လုပ္၊ စၿပီး က်င့္သုံးသင့္တာေတြကို က်င့္သုံးျခင္းတည္းဟူေသာ အတာေရစင္ျဖင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာၾကရေပမည္။ ဒီလို ပက္ျဖန္း ေဆးေၾကာပါမွလည္း မိမိအတြက္ ျဖဴစဉ္ သန္႔ရွင္း ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ယူေဆာင္လာသည့္ မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ ေနထိုင္ၾကပါစို႔လား။

ဘုန္းဉာဏ္

5 comments:

crystal said...

ခုေနခါမွာ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္မ်ားမ်ားရွိတဲ့ လူေတြ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနပါတယ္ဘုရား။
တပည့္ေတာ္တို႔လည္း ၾကိဳးစားရပါအံုးမယ္ဘုရား။
ဘန္ေကာက္ေျမမွ ရိုေသစြာရွိခိုးဦးခ်ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

ေလာကမွာအရာရာတုိင္းဟာအခ်ိန္နဲ႔အမ်ွေၿပာင္းလဲေနတယ္ေနာ္...ဖတ္သြားပါတယ္ရွင္...မသိရေသားတာေတြလဲဒီဆုိဒ္ေလးထဲမွာအမ်ားၾကီးပဲ..

သဒၶါလိႈင္း said...

ႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္းေလးအတြက္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာမိပါတယ္ဘုရား.။
အက်ိဳးရိွစာေပေတြ ဖတ္ရတဲ့အတြက္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား.။
ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း တပည့္ေတာ္တို႔အတြက္
အက်ိဳးျပဳစာေပေတြကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ဘုရား.။
မဂၤလာရိွေသာ ႏွစ္သစ္မွာ က်န္းမာရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႔ပါေစဘုရား.။
ရိုေသေလးစားလ်က္
သဒၶါ

Anonymous said...

ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ၊ ခ်မ္းေျမ႔မႈေတြ ရရွိခံစား ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါေစဘုရား။ ဖတ္ၿပီးေတာ့ အလြန္မွတ္သားထုိက္ပါေပတယ္ အရွင္ဘုရား။ က်န္းမာရႊင္လန္း ေအးခ်မ္းပါေစဘုရား။
ေတာက္ပႀကယ္စင္

ဘုန္းဉာဏ္ said...

မွတ္ခ်က္မ်ားက စာဆက္ေရးဖို႔ အင္အား ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြန္မန္႔ေပးခဲ့ၾကတဲ့ စာဖတ္သူမ်ားကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

ဘုန္းဉာဏ္