Pages

Apr 28, 2011

ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိဝံသ၏ တစ္ဘဝ သံသရာ စာအုပ္မွ လကၤာေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား (၂)

သာသာနာေတာ္ အတြက္ ဤမွ်ေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထားႏွင့္ ရွဳျမင္ပုံကလည္း အားက် အတုယူဖြယ္ႏွင့္ ေလးစားဖြယ္ ျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ ဘုိးဘလက္ထက္က ရခဲ့တဲ့ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ရဲ႕ တန္ခုိး ထပ္ၿပီး မညွိဳးဖို႔ အားႀကိဳး မာန္တက္ ဆရာေတာ္က ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးေတာ္မူပါတယ္။ အလုပ္ကို မေနမနား လုပ္ေတာ္မူသေလာက္ အေျပာ ေလွ်ာ့ေျပာတာကလည္း ၾကည္ညို ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာပါ။

ကိုယ္တည္း တစ္္ေယာက္၊ ခ်မ္းသာေရာက္ဘို႔၊ ခုေလာက္ၾကိဳးကုတ္၊ အားမထုတ္ဘူး၊ … ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၏၊ ေရွးခါ ဘိုးဘ၊ လက္ထက္ကလွ်င္၊ ရသည့္တန္ခိုး၊ ထပ္ မညိႈးဖို႔၊ အားၾကိဳးမာန္တက္၊ ငါေဆာင္ရြက္သည္၊ … ဆက္လက္ တည္တ့ံရုံသာတည္း။
(တစ္ဘဝသံသရာ၊ စာ၊ ၃၈၉)

အခု ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သံဃာေတာ္မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ထဲက စာပိုဒ္ တစ္ခုကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳ ၾကည္ညိုေစခ်င္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ေနာက္လိုက္ တပည့္မ်ား ခ်မ္းသာမယ္ ဆိုလ်င္ သူကေတာ့ ဆင္းရဲခ်င္ ဆင္းရဲပါေစ တဲ့။ သူေတာ္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ခု ေဖာ္ျပမည့္ လကၤာမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၄င္းအျပင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ကဲ့ရဲ႕ခံရမႈႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းမႈ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ခံရမွာ မလြဲပါပဲ။ ေလာကဓမ္ မုန္တိုင္းၾကမ္း ဒဏ္ကို ဆရာေတာ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း တစ္ဘဝ သံသရာစာအုပ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ဒီလို ေလာကဓံေတြကို ဆရာေတာ္က ၾကံံ့ၾက့ံခံ ေက်ာ္ျဖတ္ေတာ္မူလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဆရာေတာ္ ေရးထားတာက စိတ္ဓာတ္ပို္င္းဆိုင္ရာက ေလးစား အတုယူဖြယ္လည္းျဖစ္၊ စိတ္အားသတၱိည္း ေပးသည့္ျပင္ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ၾကတဲ့ ေလာကဓံကို “မခံ့တရံ႕၊  ခ့ံတရံ႕နဲ႔၊  ၾကံ႕ၾကံ႕ပံုေသ၊   ခံခဲ့ေပ၏” လို႔ ေရးသား စီကုံးထားတာေလးက ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာပါ။ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ကိုယ္တည္းတစ္ေယာက္၊  ဆင္းရဲေရာက္လို႔၊   ကိုယ့္ေနာက္  အမ်ား၊   ခ်မ္းသာပြားမူ၊  တစ္ပါးျဖစ္ေထြ   ဆင္းရဲေစေတာ့၊ စိတ္ေနခုလို၊   ဝမ္းဝယ္သို၍၊  ထိုထိုအလုပ္၊  လြန္ၾကိဳးကုတ္ေသာ္၊   မဟုတ္သတင္း   လုပ္ဇာတ္ခင္းလ်က္၊  ခ်င္းခ်င္းရြဲ႕သံ၊   ကဲ့ရဲ႕သံတို႔၊   နာခံမညီး၊  ျပည္လံုးဟီးမွ်၊   ေဝးနီးအႏွံ႔၊  ျပန္႔ေအာင္ျဖန္႔လည္း၊  မခံ့တရံ႕၊  ခ့ံတရံ႕နဲ႔၊  ၾကံ႕ၾကံ႕ပံုေသ၊   ခံခဲ့ေပ၏ ၊ မေသမေပ်ာက္၊  ခုခ်ိန္ေရာက္ေသာ္၊  ေနာက္က  ဒကာ၊  ဒါယိကာနဲ႕၊  ဆရာသမား၊  တပည့္မ်ားတို႔၊ အားထားကူညီ၊  ဝိုင္းအံုျပီမို႔၊   ကိုယ္သည္၄င္း၊ ကိုယ့္အေပါင္းနဲ႔၊  ကိုယ္ေႏွာင္းငယ္သား၊   တိုင္းက်ဳိးမ်ားဘို႔၊  ဘုရားသာသနာေတာ္ ၊  မူရင္းေပၚေအာင္၊   ဖြင့္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း၊   အခြင့္ေတာင္းသည္၊  …   အေပါင္း  ဆရာေတာ္ဘုရား။
(တစ္ဘဝသံသရာ၊ စာ ၃၉၄)

ခရီးသြားရင္း ဖတ္ခဲ့ မွတ္ခဲ့ဖူးတာေလးေတြထဲက  တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝလိုက္တာပါ။ ေနာင္ ေအးေအး ေဆးေဆး ျပန္ဖတ္ျဖစ္လွ်င္ေတာ့ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ သို႔ မဟုတ္ အသစ္ေရးတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဘုန္းဉာဏ္

No comments: