Pages

Apr 26, 2010

မဃေဒဝလကၤာက်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား (၁)


မဃေဒဝမလကၤာက်မ္းသည္ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ စာေပလက္ရာမ်ားအနက္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး က်မ္းျဖစ္သည္။ က်မ္းနာမည္ အျပည့္အစုံမွာ "မဟာသုတကာရီ မဃေဒဝလကၤာသစ္" ျဖစ္သည္။ ဤလကၤာသစ္ကို ငယ္ရြယ္စဥ္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ အခ်ိန္ကပင္ အထူး ၾကည္ညိုခဲ့ရသည့္ ေနမိဇာတ္ေတာ္လာ မဃေဒဝမင္း၏ အ႒ဳပၸတၱိကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ လကၤာျဖင့္ ေဝေဝဆာဆာ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤလကၤာသစ္ ပထမစာမူကို ၁၂၆၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာဒီပံ စာပုံႏွိပ္တိုက္က ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္သည္။ ဒုတိယစာမူကိုမူ ၁၂၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ ပိဋကတ္ပုံႏွိပ္တိုက္က ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ စာမူကို ၁၂၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ ယင္းမူသည္ တတိယမူျဖစ္လာသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေရႊေရးေဆာင္တိုက္ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဦးစႏၵိမာ ၾကီးၾကပ္၍ ေပထက္အကၡရာတင္ခဲ့သည္။ ၁၂၈၁ ခု နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၃) ရက္ေန႔ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံေၾကာင္း ယင္း တတိယစာမူကိုပင္ ပုံႏွိပ္ထားေၾကာင္း စာအုပ္၏ နိဒါန္းတြင္ မာန္လည္စာေပ ေစာက္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔က ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ျပထားသည္။ ယခု စာေရးသူ ေကာက္ႏႈတ္ရာတြင္ သုံးသည့္ စာအုပ္သည္လည္း မာန္လည္စာေပ ေစာက္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ရုိက္ႏွိပ္ထုပ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၃ (ခရစ္ ၁၈၄၂) တြင္ မန္လည္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ၿမိဳ႕စာေရးၾကီး ဦးတင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေျဖတို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၂၈၂ ခု (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၀)၊ သက္ေတာ္ (၇၉)၊ ဝါေတာ္ (၅၉) တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပိဋကတ္ကို ႏိုင္နင္းတတ္ကၽြမ္းရုံမွ် မက ဘဂၤလီ၊ နာဂရီ၊ ဆင္ဟလ (သီရိလကၤာ ဘာသာစကား) စသည့္ ဘာသႏၱရတို႔ကို တတ္ကၽြမ္းေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ဇာတ္ နိပါတ၊ ရာဇဝင္၊ ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္းမ်ားကို တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္း "မဃေဒဝလကၤာက်မ္း" ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ပါက သိႏိုင္သည္။ (ယခု ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားတြင္ကား ထိုေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္းဆိုင္ရာမ်ား ပါဝင္ေကာင္းမွ ပါဝင္ပါမည္)။

ဆရာေတာ္သည္ "အထက္ မန္လည္၊ ေအာက္ လယ္တီ" ဟု ေမာ္ကြန္းထိုးရေလာက္ေအာင္ပင္ ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူပါသည္။ ပတၱျမားေရႊဂူကို ဝက္မ်ားက ညြန္လူး ပြတ္တိုက္ေသာ္လည္း မညစ္သည့္အျပင္ ပိုမို၍ အေရာင္ထြက္ေၾကာင္း ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္လာ (၂၈၅) ဇာတ္ေျမာက္ "မဏိသူကရ" ဇာတ္ကိုယူ၍ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ "ပတၱျမား ေရႊဂူ" ေလးဆစ္ကဗ်ာကို လက္ရွိ နဝမတန္း ျမန္မာကဗ်ာ လက္ေရြးစင္တြင္ ထည့္သြင္းထားရာ ဆရာေတာ္ကို ခုေခတ္လူငယ္မ်ားလည္း သိၾကပါသည္။ 

မဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္လွ ဆရာ ဦးေက်ာ္လြင္ (သ၊ စ၊ အ ဓမၼာစရိယ၊ မဟာဝိဇၨာ) က "ဆရာေတာ္ေခၚခံရတိုင္း ဆရာေတာ္ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ ဆရာေတာ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ မဃေဒဝက်မ္းကို ေက်ေနေအာင္ ေလ့လာထားပါ" လုိ႔ ျမန္မာစာပို႔ခ်ရင္း ေျပာခဲ့သည္ကို (ကိုယ္မေလ့လာမိေသာ္လည္း) သတိရမိသည္။ နိကာယ္ငါးရပ္ ပိဋကတသုံးပုံအျပင္ ဂႏၳႏၱရ က်မ္းမ်ားစြာတုိ႔မွ အဆီအႏွစ္တို႔ကို ထုပ္ၿပီး သိပ္သည္း က်စ္လစ္စြာ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္  ဆရာ ထိုသို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို အပိုင္း (၆) ပိုင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထိုအပိုင္းမ်ားမွ ဒုတိယပိုင္း (၅) သံေဝဂါကာရအခမ္းႏွင့္ တတိယပိုင္း (၃) ပုေတၱာဝါဒခမ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွ တဖန္ သံေဝဂါကာရအခန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို အမွတ္ (၁) ပို႔စ္အျဖစ္ တင္လိုက္ပါသည္။ 

ရွင္းလင္းျမင္သာသည့္ ဥပမာ၊ ေတာက္ေျပာင္သည့္ စကားလုံး၊ ေခ်ာေမာသည့္ အထုံးအဖြဲ႔၊ ေလးနက္သည့္ အဓိပၸါယ္ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်မ္းေနသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ လကၤာမ်ားကို ႏွစ္သက္ သေဘာက်မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဖတ္ရႈ ဆင္ျခင္ အသိဉာဏ္ ဝင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵမြန္ျဖင့္
ဘုန္းဉာဏ္
ေခတၱ စကၤာပူ
၂၇၊ ၀၄၊ ၂၀၁၀

 
မဃေဒဝလကၤာက်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား
(ပိုဒ္ ၁၃၁)။ လိပ္ခဲမည္စြာ၊ ဤခႏၶာ၌၊ သာယာယိမ္းယိုင္၊ မတိမ္းႏုိင္ဘဲ၊ စြဲကိုင္အတၱ၊ သကၠာယျဖင့္၊ ဝါဒျပင္းစြာ၊ တငါငါႏွင့္၊ တဏွာေယာက်္ား၊ လက္သမားလွ်င္၊ ေဆာက္ျငားၾကိမ္ၾကိမ္၊ ခႏၶာအိမ္ကို၊ စည္းစိမ္မွတ္ျပဳ၊ ကုိယ္ဟုမွတ္ထင္၊ တခင္ခင္တည့္။

 
(ပိုဒ္ ၁၃၉)။ ဇရာညီးေျပာင္၊ မီးၾကီးေလာင္လ်က္၊ အေကာင္ပမာ၊ ေဆာင္ရုပ္ဝါႏွင့္၊ ငါးျဖာပဥၥက္၊ ခႏၶာပ်က္ကို၊ သန္လွ်က္မိုးခ်ီ၊ မမီမခ်င္း၊ ၿငိဳးထားျခင္းျဖင့္၊ အတင္းမကြာ၊ ေနာက္ထပ္ပါ၍၊ ေတြ႔ရာသင္းခ်ိဳင္း၊ ရပ္မဆိုင္းဘဲ၊ ပိုင္းအံ့ဆတ္ဆတ္၊ လိုက္ေနတတ္သည့္၊ သူသတ္ေယာက်္ား၊ ရန္သူလားသို႔၊ တရားခ်က္က်၊ ပစၥကၡျဖင့္၊ လက္ရကိုင္မိ၊ ဒိ႒သိ၍၊ မခ်ိမဆန္႔၊ ေပ်ာ္မဝံ့ေအာင္၊ လတၱ႔ံတ်ားတ်ား၊ ေသမင္းအားကို၊ ေသာက္စားငံ့ရည္း၊ ေနရခ်ည္းဟု၊ ခိုက္ျခည္းစိုက္ျခည္း၊ အျမင္သည္းလ်က္၊ လက္တည္းမကြာ၊ အျမဲသာလွ်င္၊ မရဏာသတိ၊ ထင္ဘိရကား။

 
(ပိုဒ္ ၁၄၁)။ ဇာတိ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ မရဏ၊ အပါယႏွင့္၊ ဒုကၡမဆိတ္၊ အတိတ္ နာဂတ္၊ ခုဝတၱမာန္၊ ပစၥဳပၸန္ဟု၊ ရွစ္တန္ဝတၳဳ၊ သံေဝစုတြင္၊ အိုမႈ ဇရာ၊ ေရာက္ျခင္းရာ၌၊ မဟာသံေဝဂ၊ မိုးၾကိဳးက်သို႔၊ ၾကီးလွရွိန္ေစာ္၊ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ဝယ္၊ ရႈေမွ်ာ္မယုတ္၊ ယထာဘုတ္ျဖင့္၊ သမုဒ္ေရလႈိင္း၊ စံတုႏႈိင္းေအာင္၊ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ၊ ထင္ေတာ္စြာ၏။ အာကာေကာင္းကင္၊ စမထင္သို႔၊ ဤသခၤါရ၊ ဟူသမွ်လည္း၊ နစၥ ဓူဝ၊ သႆတျဖင့္၊ ထာဝရျမဲရာ၊ မယွိစြာဘူး၊ ေပမွာတသီး၊ တသက္ၿပီးလ်က္၊ က်ီးတသားေပါက္၊ ေနာက္၌မလာ၊ တၾကိမ္သာသို႔၊ ဇရာ မရဏ၊ ဤဓမၼလည္း၊ တဘဝမွာ၊ ဓမၼတာလႈိင္း၊ သတၱဝါ ထိုထို၊ တၾကိမ္အုိက၊ ေနာက္ကိုတလည္၊ ပ်ိဳသည္မယွိ၊ ေသသည္ထိတည့္၊ ေသၿပီးေနာက္မွာ၊ ဘန္တခါမွ်၊ ျပန္လာ ရွင္လာ၊ မယွိစြာဘူး။ . . . ဝိဇၨာေဇာ္ဂ်ီ၊ တပသီႏွင့္၊ ေလာကီဣဒၶိပါဒ္၊ လြန္ၾကီးျမတ္သည့္၊ မိုးနတ္ျဗဟၼာ၊ ျဖစ္ေစကာလည္း၊ ပညာေဆးဝါး၊ မျႏၱရားျဖင့္၊ ကုစားအရုိး၊ တန္ခိုးဘန္ဆင္း၊ အို ေသျခင္းမွ၊ ေရွာင္ကြင္းဘယ္မွာ၊ လြတ္ႏိုင္ရာလိမ့္။

 
(ပိုဒ္ ၁၄၂)။ ခႏၶာကိုယ္ဆိုး၊ ဤရုပ္မ်ိဳးကား၊ တိုး၍ မပ်ိဳ၊ အုိသာအိုခဲ့၊ ပ်က္ ၿပိဳမဆိတ္၊ တညိတ္ညိတ္ျဖင့္၊ တမွိတ္မစဲ၊ တည္ မၿမဲရွင့္၊ ေဘာက္လဲ ျဖစ္ခ်ဳပ္၊ မီးဟုပ္ဟုပ္သို႔၊ နာမ္ ရုပ္ ႏွစ္ခု၊ ပစၥည္းျပဳ၍၊ ေပါင္းစု ျဖစ္ၾက၊ သခၤတဟု၊ သဘာဝမ်ိဳး၊ ေကာင္း အဆိုးျဖင့္၊ ေၾကာင္း က်ိဳးမွ်သာ၊ ထင္စပါ၏၊ အကာအတိ၊ ႏွစ္မရွိေၾကာင့္၊ ပကတိကိုယ္၊ မတည္လိုဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ အထု၊ ထိုအစုတြင္၊ အာယု ပုည၊ ခယႏွစ္မွာ၊ တျဖာျဖာေၾကာင့္၊ ျဗဟၼာတို႔အား၊ စုတိျငား၏၊ ႏွစ္ပါးမည္ထ၊ ထိုခယ၌၊ ဟာရ ေကာပါ၊ ထည့္၍သာလွ်င္၊ ေလးျဖာအေပါင္း၊ နတ္ေသေၾကာင္းတည္း၊ ၎ထိုမွ၊ မႏုႆကား၊ ခယႏွစ္ခ်က္၊ ဥဘယက္ႏွင့္၊ လက္နက္ဟူေပ၊ ဥပေစ ၦျဖင့္၊ ေလးေထြအလို၊ ေလေၾကာင္းဆို၏၊ ထိုထိုေသျခင္း၊ မကင္းသတၱ၀ါ၊ ေသၾကရာႏွဳိက္၊ ဝိဇၨာ သိပၸ၊ ဣဒိၶစသား၊ ထိုမွ်အားလံုး၊ လက္ခ်ဆံုး၏၊ သံုးဆယ့္တစ္ထပ္ ဘံုအရပ္ဝယ္၊ မလပ္မ်ားစြာ၊ က်င္လည္ပါသည့္၊ သတၱဝါ ျမတ္ ယုတ္၊ ထိုအစုတ္ကား၊ သမုျဒာ၊ စကၠဝါႏွင့္၊ မဟာပထဝီ၊ ေမဒနီ ျမင္းမိုရ္၊ ယုဂႏၶိဳရ္တို႔၊ ပ်က္ျပိဳ ဘန္ဘန္၊ ၾကိမ္ၾကိမ္ျပန္လဲ၊ အလြန္ျမဲလွ၊ ခိုင္ခံ႔စြသား၊ မူလ ႏွစ္ျမႊာ၊ အဝိဇၨာႏွင့္၊ တဏွာျမစ္ငုတ္၊ ရင္းမျပဳတ္၍၊ ျမတ္ ယုတ္ ဘဝ၊ ဇာတိရက၊ အိုၾကေသၾက၊ မေနရဘူး၊ လူက နတ္က၊ ျဖစ္သမွ်ပင္၊ ျမင္သမွ်မ်ိဳး ၊ ဒုကၡအိုးတည့္၊ လိုစိုးပိုင္ပိုင္၊ တည္မခိုင္ခဲ့၊ မခံႏိုင္ပ်က္၊ မပ်က္ႏိုင္ခံ၊ ဝဋ္ထံုးစံရွင့္၊ တရံကိစၥ၊ မေသြရဘူး၊ ဒုကၡျမဲစြာ၊ ဓမၼတာျဖင့္၊ ဇရာ မရဏ၊ ဆံုးဌာနဟု၊ဘဝစက္ဝိုင္း၊ ဤဆစ္ပိုင္းကား။        ။ျဖစ္တိုင္းေရာက္ေန ခရီးတည္း။

 
(ပိုဒ္ ၁၄၃)။ ကာယဟူဘိ၊ နားမ်က္စိႏွင့္၊ ဣတၳိ ပုရိသ၊ ျဖစ္လာၾကတိုင္း၊ ရုကၡသီးပြင့္၊ ခါမလင့္ဘဲ၊ ရင့္ တဖုတ္ဖုတ္၊ ကင္း ျဖဳတ္ျဖဳတ္ျဖင့္၊ ညွာျပဳတ္ေၾကြက်၊ မျမဲၾကသို႔၊ ဘဝပ်က္ျပိဳ၊ လူထိုထိုကား၊ ရြယ္ပ်ိဳ ရြယ္လတ္၊ က်န္ မလြတ္သည္။    ။မခြ်တ္ေသအံ့ အျပီးတည္း။

No comments: