Pages

Apr 3, 2009

႐ွင္အရဟံ၏ ႀကဳိးပမ္းခ်က္

ျမန္မာနဳိင္ငံ၌ ႐ွင္အရဟံ၏ ႀကဳိးပမ္းခ်က္အရ အေနာရထာမင္းအမႈျပဳေသာ ျမန္မာနဳိင္ငံသားတုိ႔၏ သႏၲာန္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာအျမစ္တြယ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ခုိင္မာစြာ အမ်ဳိးသားစ႐ုိက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဉာဥ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ ျမန္မာနဳိင္ငံသားတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားစ႐ုိက္ႏွင့့္ အမ်ဳိးသားၪာဥ္ကား “ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္း”ျဖစ္၏။ ယင္းကုိ အနစ္နာခံလုိမႈအေပၚ၌ တည္ေဆာက္ရ၏။ အနစ္နာခံလုိမႈကုိလည္း မိမိကုိယ္ကုိ ခ်စ္ေသာစိတ္, မိသားစုကုိ ခ်စ္ေသာစိတ္, နဳိင္ငံကုိ ခ်စ္ေသာစိတ္, လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္ေသာစိတ္, ေလာကလူသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ေသာစိတ္အေပၚ၌ တည္ေဆာက္ရ၏။ ယင္းကုိလည္း တဏွာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည္ၿပီး တဏွာကုိ သတ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေသာ အက်င့္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ရ၏။ သုိ႔မွသာ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာရက္ေရာျခင္းျဖစ္၏။ ဓမၼအေပၚ၌ တည္ေဆာက္ေသာရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာျခင္းျဖစ္၏။


ဦးေရႊေအာင္ ၊ “ဗုဒၶ ေလာကသားတုိ႕၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူး႐ွင္ ကုိယ္က်င့္ဗုဒၶဝင္”၊ ရာျပည့္စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္၊ စတုတၳအႀကိမ္၊ စာ-၃၃)

No comments: