Pages

Sep 18, 2012

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကလင္တန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳ


Secretary of State Hillary Rodham Clinton (right) meets with Aung San Suu Kyi at the State Department.

ကဲ … ဒီ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဌာန (USIP) မွာ ျပန္ေရာက္ေနရတာ အလြန္ွပဲ ေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထူူးျခားလွၿပီး မဂၤလာရွိတဲ့ ဒီ အခါသမယမ်ိဳးမွာေပါ့။ က်မ အေနႏွင့္ USIP ႏွင့္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာတဲ့ ဂ်င္ မာရွဲ (Jim Marshall) ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳလိုပါတယ္။ ရွင္တုိ႔ႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ရဖို႔ ကြ်န္မတို႔ တကယ္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာရွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Asia Society)၊ Henrietta Fore ႏွင့္ ၁၉၅၀ႏွစ္မ်ားက စတင္ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ကို ကိုယ္စားျပဳၾကၿပီး အခ်ိန္ရဲ႕ စမ္းသတမႈကို တကယ္ ေတာင့္ခံရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံးကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရွင္တို႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရတာ အလြန္တရာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။

အခု စုရုံး ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကေတာ့ အေတာ္ေလးပဲ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ဒီမွာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး အတြက္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ရရွိၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သူႏိုင္ငံ အတြင္းမွာသာ မက၊ ျမင္ၾက သိၾကတဲ့ အတုိင္း ကမၻာ တစ္လႊားမွာပါ လြပ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္၊ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ကိုယ္စားျပဳသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ (ေဒၚ ေအာင္ဆန္း) စုၾကည္ကို မၾကာေသးမီကပင္ ေတြးေတာ စိတ္ကူူးၾကည့္ဖို႔ ခက္ခဲလွတဲ့ နည္းလမ္းေတြႏွင့္ ကမၻာကို ဖြင့္ၾကည့္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ လြတ္လပ္ၿပီး အားမာန္ပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ဝါရွင္တန္မွာ ျပန္ ေတြ႔ရတာဟာ အလြန္တရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ သမၼတ အိုဘားမား ေျပာခဲ့တဲ့  တိုးတက္မႈ တရိပ္ရိပ္ရွိေနတာေတြဟာ အဲဒီကတည္းက တိုးတက္ၿပီး အားေကာင္းလာေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္လုံး အတြင္းမွာ ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဉ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီ သတင္းပတ္ေလးတင္ပဲ လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ အက်ဉ္းသား အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ေပါ့။ အတိုက္အခံ ပါတီေတြကို တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာင္ ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ မီဒီယာ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စုရုံးခြင့္ကို ျဖည္ေလွ်ာ့ေပးလာခဲ့ၿပီ။ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ဥပေဒျပဳေပးတာ၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုိင္းေစတာကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း ျပဌာန္းေပးထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ကြ်န္မတို႔ ျမင္ခဲ့ၾကရပါၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဟာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ေတြႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ႏွစ္ေတြ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ဘယ္ေသာ အခါမွ ယိမ္းယုိင္မႈ မရွိခဲ့တဲ့ သတၱိေျပာင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အရ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူမႏွင့္ အျခားေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဒီ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သတၱိရွိတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေရး အတြက္ သမၼတ သိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ကို အခုအခါမွာ ပူးေပါင္းၾကပါတယ္။

သမၼတႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္၊ အဲဒီေနာက္ ဒီ ေႏြရာသီမွာ ကေမၻာဒီးယားမွာ တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တက္ဖို႔ ေနာက္ သတင္းပတ္မွာ နယူးေယာ့ခ္ကို လာမည့္ သမၼတကို ႀကိဳဆိုဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ဒီေန႔ မနက္က ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနမွာ စုၾကည္ႏွင့္ ကြ်န္မတို႔ဟာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးဖို႔ အခြင့္အေရး ရခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဒီ အခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိလာတဲ့ သူမရဲ႕ အလည္အပတ္ ခရီးရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး အေၾကာင္း တစ္ရပ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရးစီ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမွာ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ျခင္းမွသည္ မ်ားျပားလွတဲ့ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို စၿပီး ႀကိဳးစား ေျဖရွင္းတဲ့ အထိ ေရွ႕မွာ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္ ဆိုတာကို သတိေပးဖို႔ပဲလို႔ ကြ်န္မ ထင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ညီညြတ္ေရး၊ အတိတ္က ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ကုသေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရေရာ အတိုက္အခံပါ အတူတကြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက် မသြားေအာင္ သတိတရားျဖင့္ ကာကြယ္သြားၾကရမဲ့ ေသာ့ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အခြင့္အေရး ရတာႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို လမ္းမွားဘက္ကို ဆြဲေခၚသြားမဲ့ အင္အားစုေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ အဖြဲ႕ေရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကြ်န္မတို႔ပါ ပထမဦးဆုံး ေသခ်ာေပါက္ ေျပာရမွာက ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဉ္ကို ဆက္လုပ္ရမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသားေတြ က်န္းရွိေနေသးတယ္။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဆီ ဦးတည္တဲ့ တိုးတက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေရရွည္ခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္မဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဂိုဏ္ဂဏစြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ စစ္ေရး ဆက္သြယ္မႈ အခ်ိဳ႕ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကေတာ့ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားေကာင္းဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုရွိဖို႔ႏွင့္ ဖြ႔႔ဲစည္းပုံ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရဆဲ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ဒီ တိုးတ က္ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေထာက္ခံအားေပးဖုိ႔ အစိုးရႏွင့္ေရာ ျမန္ မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ပါ အတူ ရပ္တည္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားပါတယ္။ သံအမတ္မ်ား အျပန္အလွန္ ခန္႔အပ္တာ၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚမႈကို ေလွ်ာ့ပါး ထိခိုက္ေစမႈမ်ား အစား တိုးတက္ေစတဲ့ နည္းလမ္းႏွင့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးမႈ ေျခလွမ္းေတြကို လွမ္းခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ ကြ်န္မတို႔ဟာ အစိုးရႏွင့္ေရာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါ နီးနီးကပ္ကပ္ အဆက္အသြယ္ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သစ္ရဲ႕ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပထမဆုံး သံအမတ္ၾကီး ျဖစ္တဲ့ ဒက္ရက္ မဲခ်ဲဟာ ဒီေန႔ ကြ်န္မတို႔ႏွင့္ အတူ ဒီမွာ ရွိေနပါတယ္။ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာ့ဒ္ ကမ္းဘဲလ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔ႏွင့္ အတူ သံအမတ္ႀကီးဟာ အၿမဲမျပတ္ ဆံသြယ္ေနရုံ မက၊ ျမန္မာျပည္မွ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေပါင္းစုံရဲ႕ မ်ားျပားလွတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္  ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈလဲ ဆက္ရွိေနပါတယ္။ လိုအပ္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ပါ။

မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ တစ္ခ်ိန္က သူမရဲ႕ အက်ဉ္းေထာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူူးတဲ့ သူမရဲ႕ ေနအိမ္မွာ စုၾကည္ထံ လည္ပတ္ဖို႔ အခြင့္ထူးတစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံေရးဆီသို႔၊ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတမွသည္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ အမ်ိဳးသမီး အျဖစ္ဆီသို႔ သြားရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ သူမႏိုင္ငံက သူမဆီကေန လိုအပ္ေနတဲ့ အရာပါပဲ။ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲဟာ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ကြ်န္မ နဲနဲေလးေတာ့ သိပါတယ္။ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ိဳး၊ တိုက္ခိုက္မႈုေတာင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ိဳး တစ္ခုလုံးက ရွင့္ကို ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်က် ညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္ မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။ မဟာမိတ္ဖြဲ႔တယ္ ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွင္က အျပင္မွာလိုႀကီး ျဖစ္ေနတုန္းေတာ့ ရွင့္ကို ယုံၾကည္ၿပီး ေထာက္ခံသူေတြကို စိတ္ေတာင္ ပ်က္ေကာင္းပ်က္ေစႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ စုၾကည္ဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲကို ေလွ်ာက္လွမ္း ကတည္းက လေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းမွာ ခက္ခဲစြာ တိုက္ပြဲဝင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ သူမရဲ႕ ႏိုင္ငံကို ေရွ႕ဆက္ ခ်ီတက္ဖို႔ အခုေလာေလာဆယ္ လုပ္ရမည့္ အရာမ်ား၊ မနက္ျဖန္ သဘက္ခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို အာရုံစိုက္ၿပီး သူမရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို သူမကိုယ္တိုင္ သက္ေသျပၿပီးပါၿပီ။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔ ရွင္ဟာ ဒီ မြန္လြဲပိုင္းမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ အတြက္ ေရာက္ရွိေနတာလုိ႔ ကြ်န္မ ထင္ပါတယ္။ သူမမွာ အလြန္တရာ မ်ားျပားလွတဲ့ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ အစီအစဉ္ တစ္ခု ရွိတာေၾကာင့္ ေရွ႕လာမည့္ ရက္ေတြမွာလည္း မ်ားျပားလွတဲ့ အေမရိကန္ ပရိသတ္ေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္မကေတာ့ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပဲ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနကို ျပန္လည္ ထြက္ခြါရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မ အတြက္ကေတာ့ အခုလိုမ်ိဳး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ တစ္ဦး၊  သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား အတြက္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ရုံမွ် မက အလုပ္မ်ားလွတဲ့ ပါလီမန္ အမတ္တစ္ဦးလဲ ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လဲ ျဖစ္သူကို မိတ္ဆက္ေပးရတာ တကယ္ကိုပဲ အလြန္တရာ ဝမ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူး ဂုဏ္ယူရပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳဆိုၾကပါလို႔။ 

(လက္ခုပ္သံမ်ား)

အမွာ။ ျပင္ပ ကမၻာက မသိသေလာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာ့ အသိုင္း အဝန္းထဲ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဒၚစု တြန္းတင္ေပးေနတာကို ျမင္ရေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အေနႏွင့္ ဝမ္းသာလို႔ ဘာသာျပန္ တင္လိုက္တာပါ။ 
 


ဘုန္းဉာဏ္

No comments: