Pages

Mar 15, 2010

ကံတရားေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ

ကမၼနိယာမကို ပိုမိုသေဘာေပါက္ေလေလ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္တို႔ကို မည္သို႔ သတိထားရမည္ကို သိျမင္သေဘာေပါက္ေလေလ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူသားမ်ားအေပၚ မည္သို႔မည္ပုံ တာဝန္ရွိိုသည္ကို သိေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအသိအလိမၼာျဖင့္ ဆင္ျခင္စဉ္းစားၿပီး ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၼဝါဒကေပးသည့္ သခၤန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။

၁။ ခႏၱီ

ကမၼနိယာမႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ဤနိယာမသည္ အကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ မဟာမိတ္ၾကီး ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤနိယာမႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ ေဘးဥပါဒ္မွ် အကြ်ႏ္ုပ္ တို႔ထံ ေရာက္မလာသည္ကို သိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္တန္ပါက ၎သည္ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေကာင္းခ်ီးေပးတတ္သည္ကို လည္း သိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားရန္ မဟုတ္မူပဲ သီးမခံျခင္းသည္ တိုးတက္မႈ၏ အဟန္႔အတား ျဖစ္သည္ကို သိသည့္ အတြက္ သီးခံျခင္တည္းဟူေသာ သခၤန္းစာျမတ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာ သင္ယူၾကရပါသည္။

ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေကၽြးတစ္ခုကို ဆပ္ေန ၾကရပါလားဆိုတာ သိၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သာ အသိဉာဏ္ရွိလွ်င္ အနာဂတ္ကာလအတြက္ ေနာက္ထပ္ ခံစားရမည့္ ဒုကၡမ်ား မဖန္တီးရန္ သခၤန္းစာ ယူၾကရပါသည္။ ခ်မ္းသာသုခ ခံစားၾကရရာတြင္ ၎၏ ခ်ိဳၿမိန္ေကာင္းျမတ္မႈကို ေက်းဇူးတင္ၾက ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သာ အသိဉာဏ္ရွိပါက ပိုေကာင္းျမတ္ရန္ပင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သည္းခံျခင္းတရားကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ေဘးကင္း လုံၿခံဳမႈတို႔ကို ေမြးဖြားေပးပါသည္။

၂။ ယုံၾကည္မႈ

ကမၼနိယာမသည္ တရားမွ်တၿပီး ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိရကား နားလည္ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ ဘဝင္မက်ႏိုင္စရာ မရွိႏိုင္ေပ။ ဘဝင္လည္းမက်၊ ယုံၾကည္မႈလည္း မရွိေသးဆိုပါက ကမၼနိယာမ၏ သဘာဝက်မႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ေသးေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ကမၼနိယာမ၏ အေတာင္အလက္ ေအာက္ တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တစ္ေတြမွာ အေတာ္ပင္ လုံၿခံဳပါသည္။ မိမိ၏ အမွားအယြင္းျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ လြဲ၍ အေျပာက်ယ္လွေသာ စၾကာဝဠာ ၾကီးတြင္ ဘာမွ်ေၾကာက္စရာမရွိေပ။ ဤနိယာမသည္ လူသားကို သူ႔ေျခေထာက္ေပၚ သူရပ္တည္ေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ ကိုလည္း ႏႈိးဆြေပးပါသည္။ ယုံၾကည္မႈသည္ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား) ပိုမိုအားေကာင္းလာေစသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကို ၾကီးက်ယ္ေစၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ ရဲရင့္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစေပသည္။ ကမၼနိယာမကား ဘယ္ကိုပဲ သြားသြား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္ ေပေတာ့သည္။


၃။ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ အားကိုးမႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယခုျဖစ္ေနၾကရသည့္အတိုင္ျဖစ္ေစရန္ အတိတ္ကာလတုန္းက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဖန္တီးခဲ့သလို ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေနသည့္အရာက အလားတူပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပလိမ့္ဦးမည္။ ဤအခ်က္ကိုသိမႈႏွင့္ အနာဂတ္ ၏ ဂုဏ္က်က္သေရကား အတိုင္းမဲ့ျဖစ္ေခ်သည္ဟု သိျမင္နားလည္မႈက မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ အားကိုးအားထား ျပဳမႈၾကီးကို ေပးအပ္ ၿပီး၊ ျပင္ပအကူအညီေတာင္းခံလုိမႈကို ယူေဆာင္သြားပါေတာ့သည္။ အမွန္ေတာ့ ျပင္ပအကူအညီဆိုသည္မွာ လုံးဝ မရွိပါေခ်။ “ျဖဴစင္မႈ၊ မဲညစ္မႈဆိုသည္ကား မိမိႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အျခားတစ္ေယာက္ကို ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္“ ဟု ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ေဟာၾကားေတာ္မူထားပါသည္။

၄။ သံဝရ(ေစာင့္ထိမ္းမႈ)တရား

ဟုတ္တာေပါ႔၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ မေကာင္းမႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အား ျပန္လည္ ထိမွန္လာမည္ကို သေဘာေပါက္ ပါက မေကာင္းတာ၊ မျဖဴစင္တာ၊ မမွန္တာကို မျပဳလုပ္ မေျပာဆို မၾကံမိေစရန္ အလြန္မွ ဂရုစုိက္ရေပလိမ့္မည္။ ကံအေၾကာင္း သိသည့္ အသိပညာက အမ်ားအတြက္ေရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုိယ္တိုင္အတြက္ပါ အမွားမွား အယြင္းယြင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တားဆီး ထိန္း ခ်ဳပ္ေပးေပလိမ့္မည္။

၅။ စြမ္းအင္သတၱိ

ကံအေၾကာင္း တရားေတာ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဘဝမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ေလေလ စြမ္းအင္သတၱိ ပိုရ ေလေလပါပဲ။ ထိုစြမ္းအင္သတၱိသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အနာဂတ္ကို လမ္းညႊန္ေပးရုံသာမဟုတ္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အခ်င္းခ်င္းကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ေစရန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာကံကို က်င့္သုံးျခင္းသည္ကား ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပြားမ်ားအပ္ၿပီးေသာအခါ၌ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လြားႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝးကြာေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ သံေယာဇဉ္အားလုံးကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္လည္းေကာင္း ေထာက္ကူေပး မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

(ဆရာေတာ္ ဦးေသ႒ိလ၏ “Essential Themes of Buddhist Lectures“ မွ Lessons Taught by Kamma ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

ဘုန္းဉာဏ္
Tuesday 16/ 02/ 2010

No comments: