Pages

Feb 28, 2010

What is Kamma?

ကံဟူသည္ …

ကမၼဟူသည္ ပါဠိစကားလုံးျဖစ္ျပီး အျပဳအမူ ဝါ အလုပ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သကၠဋဘာသာျဖင့္ ကရ္မ - ဟု ေခၚသည္။ ကမၼသည္ ေကာင္း၊မေကာင္းေသာ အျပဳအမူ ဝါ အလုပ္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳမူ ေျပာဆို ၾကံစည္အပ္ေသာ ေစတနာပါေသာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံး အၾကံဳးဝင္သည္။ ပရမတၳအဓိပၸါယ္ျဖင့္မူ ကမၼ (ကံ)ဟူသည္ ေစတနာ (ေစတသိက္)ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ “အုိ ရဟန္းတို႔ ေစတနာကိုပင္ ကံဟု ငါေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ေစ့ေဆာာ္၍ (ေစတနာပါ၍) တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ကုိယ္ ႏွဳတ္ ႏွလုံးျဖင့္ ျပဳမူေပသည္” ဟု ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူသည္။(အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ အတြဲ ၃၊ စာ ၄၁၅)။

ကံသည္ ကံသာပဓာနဝါဒ (fatalism)လည္း မဟုတ္သလို ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခံဝါဒ (predeter-mination) လည္း မဟုတ္ေပ။ အတိတ္ကံသည္ ပစၥဳပၸန္ကို (တစ္စုံတစ္ရာ) သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကားမွန္၏၊ သို႔ေသာ္ စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ကား မရွိေပ။ အတိတ္ကံႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကံသည္ အနာဂတ္ကို သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ အတိတ္ကံသည္ တစ္ခဏမွ တစ္ခဏသို႔ ျဖတ္သန္းေနေသာ ဘဝကိုမွီေနသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကံသည္ ေရာက္ရွိရရွိလာရဦးမည့္ ဘဝျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ (အခိုက္ အတန္႔)သာလ်ွင္ တည္ရိွ၍ ယင္းကို အေကာင္းအတြက္ အသုံျပဳမည္၊ အဆိုဘက္ အသုံး ျပဳမည္ဆိုသည့္ တာဝန္မွာကား ပုဂၢိဳတစ္ဦးခ်င္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

အျပဳအမူတိုင္း ဝါ ကံတုိင္းသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကံသည္ ပထမတြင္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက်ိဳးတရား ျဖစ္သြားသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကံကို “ေၾကာင္းက်ိဳး နိယာမတရားဟု ေခၚၾကသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ေက်ာက္ခဲတစ္လုံးကို ပစ္ေပါက္လိုက္ျခင္း သည္ ကံ (အျပဳအမူ) ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ခဲသည္ မွန္ျပဴတင္းကို ထိမွန္၍ မွန္ျပဴတင္း ကြဲသြားသည္။ ကြဲသြားျခင္းသည္ ေက်ာက္ခဲတစ္လုံးကို ပစ္ေပါက္လုိက္ျခင္းကံ၏ အက်ဳိးတရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဴတင္းကြဲသြားျခင္းသည္ အဆံုးစြန္ေသာတရား မဟုတ္ေပ။ ကြဲပ်က္သြားေသာ ျပဴတင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဒုကၡသုကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္လာျပန္သည္။ ယင္းျပဴတင္း ကို အစားထိုးရန္ ေငြသုံးရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုမည့္ေငြ မစုႏိုင္၊ သို႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ မိမိဝယ္ခ်င္ ေနတာေလး မဝယ္ႏိုင္ေတာ့။ မိမိအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ ယင္း၏အက်ိဳးကား စိတ္ပ်က္စိတ္ထိခိုက္ရမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က မိမိကို စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္ျပီး သတိလက္လြတ္ ျဖစ္သြားပါက ယင္း စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္မႈကိုပင္ အျခားအမွားတစ္ခု ျပဳလုပ္မိရန္ အခြင့္ေပးရာေရာက္ေတာ့မည္။ ကံ၏ အက်ိဳးတရားကား ဆုံးခန္းတိုင္ျခင္းမရွိမူ၍ ကံတရားသည္လည္း မဆုံးႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အျပဳအမူမ်ား (ကံ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္သတိထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ အက်ိဳးတရားေကာင္းေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာကံ၊ ေကာင္းက်ိဳေပးမည့္ကံကို ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ ယင္းကံသည္ ကံေကာင္းျခင္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပိုမိုေကာင္းျမတ္ေသာကံကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စတငျ္ပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေရကန္ထဲသို႔ ေက်ာက္ခဲတစ္လုံးကို ပစ္ခ်လုိက္ျပီ္း ယင္း၏အကိ်ဳးတရားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ဗြက္ခနဲမည္ျပီး ေက်က္ခဲထိမွန္ေသာ ေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ လိႈင္းကြင္းေလးမ်ား မ်ားစြာေပၚလာသည္။ လိႈင္းကြင္းေလးမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ က်ယ္က်ယ္လာသည္ကို ၾကည့္ ၾကည့္ပါ။ လိႈင္းကြင္းမ်ား အလြန္က်ယ္သြားၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ လုိက္မၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေသးလြန္းသြားသည္ကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ေက်ာက္ခဲေလးက ေရကန္ထဲရွိေရကို ဖြလိုက္သည္၊ သို႔ေသာ္ ဖြမႈကား မၿပီးဆံုးေသးေပ။ ေရလိႈင္းငယ္ေလးမ်ား ေရကန္ႏႈတ္ခမ္း သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေရသည္ ေရစတင္ပြက္ေစသည့္ ေက်ာက္တုံးသို႔ ေရာက္သည္တိုင္ေအာင္ ျပန္ရိုက္ခတ္သြားသည္။

ေက်ာက္တုံးထံ ေရလိႈင္းျပန္လာသကဲ့သို႔ ကြ်ဳႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံမ်ားသည္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ျပန္လာသည္။ မေကာင္းေသာစိတ္ထားျဖင့္ အျပဳအမူ (ကံ)မ်ားကို ျပဳလုပ္သမွ်ကာလပတ္လုံး မေကာင္းက်ိဳး တည္းဟူေသာ ေရလိႈင္းသစ္ ေလးမ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ျပန္လည္ရိုက္ခတ္လာၿပီး ကြ်ဳႏ္ုပ္တို႔အား ေမႊေႏွာက္ေပမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမတၱာ ကရုဏာ လက္ကိုင္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနႏိႈင္ပါက ျပန္ရိုက္ခတ္လာသည့္ ဒုကၡလိႈင္းေလးမ်ားသည္ ေပ်က္ကြယ္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ အားနဲနဲသြားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းေသာကံမ်ားသည္ ဝမ္းသာစရာအျဖစ္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ျပန္လာေပမည္။ ဥပမာ - သရက္ေစ့ ကို စိုက္ပ်ိဳးပါက သရက္ပင္ေပါက္ၿပီး သရက္သီးသီးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ငရုပ္ေစ့စိုက္က ငရုပ္ပင္ေပါက္ၿပီး ငရုပ္သီး သီး သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွာ -

စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ မ်ိဳးေစ့အတိုင္း၊

ထိုအပင္မွအသီးကို သင္ ရိတ္သိမ္းရေပသည္။

ေကာင္းမႈျပဳေလ့ရွိသူ ေကာင္းက်ဳိးရၿပီး၊

မေကာင္းမႈျပဳေလ့ရွိသူ မေကာင္းက်ိဳး ရိတ္သိမ္းရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္မွ အသီးကို ခံစားသံုးေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။

(သံယုတၱနိကာယ္၊ အတြဲ ၁၊ စာ ၂၂၇)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံေရာက္လာသမ်ွသည္ မွန္ကန္ပါသည္။ ေကာင္းတာေရာက္လာၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာအခါ ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ကံသည္ မွန္ကန္၊တရားသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ျပသရန္ ေရာက္လာေပၿပီဟု အေသအခ်ာ သိႏိုင္ေတာ့သည္။ မေကာင္းတာ မႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ေရာက္လာၿပီး နာက်င္ေစ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆင္းရဲေစျပန္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အမွားကို ေထာက္ျပ ဖို႔ရန္ ေရာက္လာေခ်ၿပီဟု အေသအခ်ာ သိႏိုင္ျပန္ပါသည္။ ကံတရားကား အၿမဲတမ္း တရားမွ်တ မွန္ကန္သည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ ကံသည္ အခ်စ္ အမုန္းမရွိ၊ ဆုလာဘ္လည္း မေပးတတ္သလုိ အျပစ္လည္း မေပးတတ္ေပ။ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ သေဘာက်ႏွစ္သက္ ျခင္း အလွ်င္း မရွိတတ္ေပ။ ေၾကာင္းက်ိဳးနိယာမတရား သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ကံသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေၾကာင္း ဘာမွ်မသိေပ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို မီးေလာင္သည့္အခါ မီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သိပါသလား။ မသိပါ။ ေလာင္တတ္ အပူဓာတ္ကို ထုပ္လႊတ္တတ္သည္မွာ မီး၏ သေဘာသဘာဝျဖစ္ပါသည္။ မီးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်က်နန အသုံးျပဳ ပါက အလင္းေရာင္ကို ေပးသည္၊ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည္၊ မလုိအပ္သည္တို႔ကို ရွိဳ႕ပစ္ႏိုင္သည္။ က်က်နန အသုံးမျပဳ ပါက ကြ်ဳပ္တို႔ကိုေရာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုပါ ေလာင္ကြ်မ္းပစ္တတ္သည္။ မီး၏ကိစၥမွာ ေတာက္ေလာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိစၥမွာ နည္းလမ္းတက် အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို မီးေလာင္သည့္အခါ ေဒါသထြက္ၿပီး မီးကို အျပစ္တင္ေနပါက မိုက္မဲရာ ေရာက္ေပေတာ့မည္၊ အေၾကာင္းမွာ အမွားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ျပဳေသာေၾကာင့္ပင္။

ဤကမၻာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား၊ ကံၾကမၼာအမ်ိဳးမ်ိဳးကား ရွိပါသည္။ ဥပမာ တစ္ဦးသည္ နိမ့္က်ၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ ျမင့္မားသည္။ တစ္ဦးမွာ ေမြးကင္းစအရြယ္တြင္ပင္ ဆုံးပါး၍ အျခားတစ္ဦးသည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ တစ္ရာ ေရာက္မွ ကြယ္လြန္ရသည္။ တစ္ဦးမွာ ေရာဂါထူေျပာ၊ ခ်ိနဲ႔အားနည္း၍ အျခားတစ္ဦးမွာ က်န္းမာသန္စြမ္းသည္။ တစ္ဦးမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာၿခံရံ၍ ၾကီးလာရၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ ဒုကၡမ်ားၾကားတြင္ ၾကီးျပင္းလာရသည္။ တစ္ဦးမွာ သန္းၾကြယ္သူေဌးအျဖစ္ ေမြဖြားလာၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ ဆင္းရဲသားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရသည္။ တစ္ဦးမွာ ဉာဏ္ပညာ ထက္မ်က္ထူးခၽႊန္သူအျဖစ္ ေမြးလာၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ လူအလူနအျဖစ္ ေမြးဖြားလာသည္။

ကမၻာေလာကၾကီးတြင္ တည္ရွိေနသည့္ မညီမမွ်မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း။ ဤမတူကြဲျပားမႈမ်ားကား အခြင့္ တိုက္ဆိုင္မႈသက္သက္ (blind chance) ေၾကာင့္ပါဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔က မယုံၾကည္ႏိုင္ေပ။ သိပၸံပညာသည္ပင္ အမွန္ေတာ့ chance သီအိုရီ အားလုံးကို ပယ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္တို႔ေလာကတြင္ အရာအားလုံးသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးနိယာမ အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ကမၻာေလာကၾကီး၏ မညီမွ်မႈမ်ားမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာဝရဘုရားေၾကာင့္ပါလို႔လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔က မယုံၾကည္ႏိုင္ေပ။

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက ပ်ံ႕ႏွံ႕ေခတ္စားခဲ့ေသာ အျမင္သုံမ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမွာ ---

သုခ၊ ဒုက၊ၡ သုခလည္းမဟုတ္ ဒုကၡလည္းမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာတြင္ မည္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမွာ မဟာျဗဟၼာ၏ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္တည္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ (အဂၤုတၱရနိကာယ၊ အတြဲ ၁၊ စာ ၁၅၈)။

ဤကံၾကမၼာပဓာနဝါဒအျမင္ကို သုံးသပ္ေဝဖန္ရာတြင္

“အဲဒီလိုဆိုလွ်င္ လူမ်ားသည္ လူသတ္သမားမ်ား၊ သူခိုးသူဝွက္မ်ား၊ မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူမ်ား၊ လူလိမ္ လူညာမ်ား၊ ကုန္းေခ်ာစကား ေျပာဆိုသူမ်ား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာဆိုသူမ်ား၊ အဓိပၸါယ္မရွိ ေပါက္ကရ ေျပာသူမ်ား၊ သူမ်ား စည္းစိမ္ကို မက္ေမာ ရလိုသူမ်ား၊ ပ်က္စီးေစလုိစိတ္ (ဗ်ာပါဒ) ရွိသုူမ်ားႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိမ်ားသည္ ေလာကကိုအစိုရသူ (Supreme Deity)၏ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္ (God)၏ ဖန္ဆင္းျခင္းကို အဓိက အေၾကာင္းအျဖစ္ျဖင့္ ယုံၾကည္စြဲလမ္းၾကသူတို႔အား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ဆႏၵလည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္။ ဤကိစၥကို ျပဳလုပ္ မည္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအျပဳအမူမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟူေသာ လုိအပ္ခ်က္လည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ (အဂၤုတၱရနိကာယ၊ မဟာဝဂ္၊ တိတၳာဝတနသုတ္၊စာ ၁၇၃) ဟု ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

မိမိကိုယ္ကုိ ညွင္းဆဲသည့္အက်င့္ (အတၱကိလမထာႏုေယာဂအက်င့္)က်င့္သူ အဝတ္မဝတ္သည့္ ပရဗိုက္ တစ္ဦးအား ရည္ညြွန္း၍ ---

အို ရဟန္းေတာ္တို႔ ျဗဟၼာ (God) ဖန္ဆင္းျခင္း၏ အက်ိဳးေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ကို ခံစားရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဤအဝတ္မဝတ္ေသာ ပရဗိုက္တို႔ကို ေကာက္က်စ္စဉ္းလဲ ယုတ္မာေသာ God က ေသခ်ာေပါက္ဖန္ဆင္းထားတာ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရဗိုက္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆိုးဝါးလွသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ယခု ခံစားေနၾကရေပသည္” ဟု ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာအရမူ ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနသည့္ မညီမ်ွမႈ မတူညီမႈမ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာထိကား မ်ိဳရိုးဗီဇႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ကား အေၾကာင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း(ကံ)မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေပသည္။ ထိုအေၾကာင္း ကံသည္လည္း ပစၥဳပၸန္ကံသာမက၊ နီးေသာကံ၊ ေဝးေသာကံမ်ားလည္း ပါသည္။ လူသားသည္ ၎၏ ေပ်ာ္ရွြင္မႈသုခႏွင့္ ဆင္းရဲမႈဒုကၡအတြက္ သူ႕မွာ တာဝန္ရွိေပသည္။ သူ၏ နတ္ဘုံနတ္နန္းကိုေရာ ငရဲဘုံကိုပါ သူပင္ ဖန္ဆင္းသည္။ သူသည္ သူ႕ကံၾကမၼာ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အတိတ္၏ သားသမီးျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္၏ ဖခင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(ဆရာေတာ္ ဦးေသ႒ိလ၏ Essential Themes of Buddhist Lectures စာအုပ္မွ What Kamma Is ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ဘုန္းဉာဏ္
Sitiawan, Malaysia

No comments: