Pages

Aug 22, 2011

လူ႔ဘဝကို ေစာေၾကာၾကည့္သည့္ ဂႏၳဝင္ ေမးခြန္းမ်ား (အဆက္)လူ၏ အစကို အျခားေသာ ဘာသာ အယူဝါဒႀကီးမ်ားက အနႏၱ တန္ခိုးေတာ္ရွင္က ဖန္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကေၾကာင္း ေရွ႕စာ (လူ႔ဘဝကို ေစာေၾကာၾကည့္သည့္ ဂႏၳဝင္ ေမးခြန္းမ်ား)တြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္ အခါက ရွိခဲ့သည္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ သုံးမ်ိဳး အနက္ တစ္မ်ိဳးသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ အယူအဆႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ယင္းအယူဝါဒက  “ဤ သတၱဝါသည္ အလုံးစုံသေသာ ခ်မ္းသာသုခကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းမဟုတ္ေသာ ဥေပကၡာကိုလည္းေကာင္း ခံစား၏။ ထိုခံစားမႈအားလုံးသည္ ေလာကကို အစုိးရသူ (တန္ခုိုးေတာ္ရွင္)၏ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။ ဤအယူအဆမွာ ကံၾကမၼာဝါဒ အျမင္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအျမင္အတိုင္းဆိုလွ်င္ လူဆိုသည္မွာ အနႏၱတန္းခုိးေတာ္ရွင္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း၊ ဖန္ဆင္းမႈအတိုင္းသာ ျဖစ္ရေခ်မည္။ သူ႔အလို သူ႔ဖန္ဆင္းမႈ အတိုင္းသာ လူေတြ ျဖစ္လာရသည္ဆိုပါက လူသားတို႔၏ ေကာင္းမႈ ဆိုးမႈ မွန္သမွ်အတြက္ လူမွာ တာဝန္မရွိ၊ ဖန္ဆင္းရွင္မွာသာ တာဝန္ရွိေပေတာ့မည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ကလည္း “အဲဒီလိုသာ ဆိုလွ်င္ သူ႔အသက္ သတ္သူ၊ ခုိးသူ၊ မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူ၊ လိမ္လည္သူ၊ ကုန္းတိုက္စကား ေျပာဆိုသူ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုသူ၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ (အက်ိဳးမရွိေသာ) စကားကို ေျပာဆိုသူ၊ သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကို လိုခ်င္မက္ေမာသူ၊ ပ်က္စီးေစလိုစိတ္ရွိသူ၊ အယူမွားသူတို႔သည္ ေလာကကို အစိုးရသူ၏ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္”ဟု ေဝဖန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (တိတၳာယတနသုတ္၊ အံ၊ ၁)

တဖန္ ေဒဝဒဟသုတ္ေတာ္ (မ၊ ၃) တြင္လည္း အတၱကိလမထာႏုေယာဂ အက်င့္ကို က်င့္သည့္ အဝတ္မဝတ္သည့္ တကၠတြန္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းေတာ္မူကာ “အို ရဟန္းတို႔ … သတၱဝါတို႔သည္ ျဗဟၼာ (တန္ခိုးေတာ္ရွင္)၏ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္သာ  ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ခံစားရပါက ဤ အဝတ္မဝတ္သည့္ တကၠတြန္းမ်ားကို ယုတ္မာ ဆိုးညစ္သည့္ ျဗဟၼာ (တန္ခိုးေတာ္ရွင္)က ဖန္ဆင္းထားသည္ အမွန္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု ေဝဖန္ ေထာက္ျပေတာ္မူထားပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ အလိုအရမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုိ အနႏၱ တန္ခိုးေတာ္ရွင္က ဖန္းဆင္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘယ္က လာမွန္းလည္း မသိႏိုင္ပါ။ စၾကာဝဠာႀကီးသည္ သဘာဝနိယာမအတုိင္း ပ်က္ျခင္း၊ ပ်က္ၿပီးသည့္အတိုင္း ဆက္တည္ေနျခင္း၊ ျပန္လည္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္္း၊ ျဖစ္ထြန္းၿပီးသည့္ အတိုင္း ဆက္တည္ေနျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ တည္ရွိေနသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္ေနေသာ ယခု စၾကာဝဠာႀကီးသည္လည္း ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ယင္းပ်က္စီးသြားသည့္ အတိုင္း အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာ တည္တန္႔ေနခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္း ျပန္လည္ကာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေနခဲ့သည္။ တစ္စစ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာရင္း သက္ရွိသတၱဝါတို႔ ျဖစ္တည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ အဆင့္၊ စည္ပင္ပြါးမ်ားႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ယခင္ ကမၻာရွိခဲ့စဥ္က ျဖစ္တည္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယင္းတို႔၏ ကံအားေလ်ာ္စြာ ယခု ကမၻာသစ္သို႔ ျပန္လည္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည္။ 

ဒီဃနိကာယ္လာ အဂၢညသုတ္ေတာ္အရ ဆိုလွ်င္ အာဘႆရ ျဗဟၼာ့ျပည္မွ ျဗဟၼာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကံၾကြင္းကံေဟာင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤကမၻာေျမအျပင္ဝယ္ အလိုေလ်ာက္ ေဖြးဖြားျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “လူအစ ျဗဟၼာက” ဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္ကို လူ႔ဘဝ ျဖစ္တည္မႈ၏ မူလအစ တနည္းဆိုေသာ္ သတၱဝါတို႔၏ မူလအစဟု မယူဆသင့္ေပ။ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ အလိုအရ သတၱဝါတို႔သည္ အႏၱိမလြတ္ေျမာက္မႈ (နိဗၺာန္) ခ်မ္းသာ မရမျခင္း သံသရာတြင္ မေနမနား တျဖစ္တည္း ျဖစ္တည္ က်င္လည္၍ ေနရေပသည္။ အမွန္ဆိုရေသာ္ သတၱဝါတို႔သည္ သံသရာတြင္ ဘဝေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရေပၿပီ။ သို႔ျဖစ္ရကား “လူ အစ ျဗဟၼာက” ဆိုသည္မွာ ကမာၻႀကီး ပ်က္ၿပီးေနာက္ အသစ္တဖန္ တည္ရွိလာျပန္ေသာ အခါဝယ္ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား သတၱဝါတို႔၏ တကယ့္ မူလ အစကို မသိႏိုင္ေပ။

သို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ဘဝျဖစ္တည္ရမႈကို လက္ခံပါသည္။ သုိ႔လက္ခံေသာ္ျငား အျခားေသာ ေတြးေခၚရွင္မ်ား လက္ခံထားေသာ လူဝင္စား အယူအဆႏွင့္ကား ကြာျခားပါသည္။ သီရိလကၤာမွ ဆရာေတာ္ အရွင္ နာရဒ (ပ်ံလြန္ၿပီး)က သူ၏ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ (The Buddha and His Teaching) တြင္ “တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္စားျခင္းဟု ရွဳျမင္အပ္ေသာ ေနာက္ဘဝကို ယုံၾကည္မႈကို ပိုင္သာဂုိးရပ္ စ္၊ ပေလတို ကဲ့သုိ႔ေသာ ေတြးေခၚရွင္မ်ား၊ ရွယ္လီ (Shelly)၊ တင္နီဆန္ (Tennyson)၊ ဝါ့ဒစ္ဝါ့ဒ္ (Wordsworth) ကဲ့သို႔ေသာ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း အေနာက္တိုင္းမွ သာမန္ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ား အျပားက လက္ခံၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္”ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ဗုဒၶဝါဒက လက္မခံေပ။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းသြားလာေနသည့္ အၿမဲတည္သည့္ အတၱ သို႔မဟုတ္ ဝိညာဥ္ သို႔မဟုတ္ လိပ္ျပာကို လက္မခံသလို ထာဝရဘုရားက ဖန္ဆင္းအပ္သည့္ လူဝင္စားလုိ အယူအဆမ်ိဳးကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာက လက္မခံေသာေၾကာင့္ပင္။

ဗုဒၶဘာသာအယူအဆ အရမူ ဤဘဝ ဤခႏၶာ ျဖစ္လာဖို႔ရန္ ဖန္ဆင္းရွင္ မရွိ၊ ဘဝ အထပ္ထပ္ အဖန္ တည္ေနရျပန္ျခင္းအတြက္လည္း ဖန္ဆင္းသူ မရွိပါ။ ေၾကာင္းက်ိဳးတရားတို႔သာလွ်င္ သူ႔သဘာဝအတုိင္း ျဖစ္တည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းျဖင့္ပင္ သက္ရွိသတၱဝါမွန္သမွ်တို႔သည္ ေမြးဖြားျခင္း ေသဆုံးျခင္း သံသရာတြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ သြားလာေနၾကသည္။  လူ႔အျဖစ္ႏွင့္သာ သြားလာေနၾကသည္ မဟုတ္။ လူ႔ဘုံ လူ႔ေလာကတြင္သာ ျဖစ္တည္ေနၾကသည္ မဟုတ္။ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံဟု ေခၚတြင္သည့္ ဘုံဌာနမ်ားတြင္ လူ႔အျဖစ္ လူ႔ခႏၶာ၊ နတ္အျဖစ္ နတ္ခႏၶာ၊ တိရစၦာန္အျဖစ္ တိရစၦာန္ခႏၶာတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကံအားေလွ်ာ္စြာ ေျပာင္းလဲကာ သြားလာ က်င္လည္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား လူသည္ အဘယ္က လာပါသနည္းဟု ေမးခဲ့ေသာ္ တိက်စြာ ေပးႏိုင္သည့္ အေျဖကား မရွိေတာ့ၿပီ။ ထို႔အတူ ဘယ္ကို သြားေနပါသနည္းဟု ေမးခဲ့ေသာ္ ေရရာတိက်စြာ ျပန္ေျဖႏိုင္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။

 ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က
“ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ မသိမႈ အဝိဇၨာျဖင့္ လႊမ္းၿခဳံ ပိတ္ ဖုံး ကာဆီးအပ္၊ တဏွာတည္းဟူေသာ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝသုိ႔ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသုိ႔ ေျပးသြားၾကင္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစကို မသိႏို္င္” ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘဝ၏ မူလအစကို မသိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူလအစကို မသိႏိုင္ရုံမွ်မက အယုတ္ဆုံး ဤဘဝ၏ ေရွ႕မွ ဘဝေလး တစ္ခုကိုမွ်လည္း မသိႏိုင္ပါ။ အဝိဇၹာ ထူေျပာမႈႏွင့္ တဏွာ ေႏွာင္ႀကိဳး ခိုင္မာလြန္းခ်က္ပင္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝျဖစ္တည္မႈ၊ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရသည့္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာတို႔သည္ ေရွ႕ဘဝတြင္ ျပဳခဲ့ဘူးေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ မဟုတ္။ ထို႔အတူ အေၾကာင္းတရား မရွိပဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဘဝ ဖန္တီးရွင္ အနႏၱတန္ခုိးေတာ္ရွင္လည္း မရွိရကား ဘဝ၏ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ အႏိုင္ယူရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဝဒုကၡ အဝဝမွ ထြက္ေျမာက္ရာ အလုံးစုံ လြတ္ေျမာက္မႈႀကီးကို ရယူႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္အဝဝသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္၏ ပခုံးေပၚ၌သာ ရွိပါေတာ့သည္။

ပုံကို http://www.abstractpaintings.com/ မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

ဘုန္းဉာဏ္

No comments: